Armoedebeleid (5)

HEERENVEEN -  Binnenkort buigt de gemeenteraad van Heerenveen zich over de Perspectiefnota (meerjarenbegroting). Hierin worden onder andere wijzigingen met betrekking tot het armoedebeleid in Heerenveen voorgesteld. De komende weken laten de verschillende fracties in deze krant hun licht schijnen over dit onderwerp. Deze week komt de VVD aan het woord.

Wat heef uw fractie de afgelopen periode aan armoede gedaan? ,,We komen uit een crisis waarin veel van onze inwoners zijn of haar baan zijn verloren. Onze fractie heeft zich ingezet om de werkgelegenheid in Heerenveen te vergroten. De beste aanpak van armoede in onze gemeent is immers om zo snel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Voor inwoners waarbij dat niet lukt, hebben wij ons ingezet voor goede voorzieningen voor mensen die ( tijdelijk) buiten de boot vallen.’’   Kunt u een schrijnend voorbeeld van armoede in Heerenveen noemen? ,,Dat een organisatie als Humanitas 300 tot 400 inwoners per jaar helpt, geeft aan dat nog niet iedereen merkt dat het beter gaat met onze (lokale) economie. Wij vinden het geweldig om te zien dat dergelijke organisaties zich inzetten om deze mensen te helpen, bijvoorbeeld met de financiële huishouding. Daarnaast is het natuurlijk schrijnend dat vorig jaar rond de 210 gezinnen in de gemeente Heerenveen gebruik moesten maken van de Voedselbank. Deze cijfers geven aan dat er nog veel werk te doen is om iedereen weer mee te laten doen.’’   Wat wil uw fractie de komende jaren aan armoedebestrijding doen? ,,De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen. Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning. Iemand die van een uitkering naar een baan gaat, moet er financieel merkbaar op vooruit gaan. Armoederegelingen die dit belemmeren moeten worden afgeschaft. Het bereik van bestaande regelingen moet worden vergroot. Voor kinderen van ouders met een bijstandsuitkering moet het mogelijk worden gemaakt naar school te gaan met alles wat daarvoor noodzakelijk is en te kunnen sporten. Heerenveen is door hard werken uit een moeilijke periode geklommen. Nu gaan wij ervoor knokken om te zorgen dat iedereen gaat voelen dat het beter gaat. Floris de Wit Raadslid VVD Heerenveen