Armoedebeleid in Heerenveen (4)

Heerenveen - HEERENVEEN –  Binnenkort buigt de gemeenteraad van Heerenveen zich over de Perspectiefnota (meerjarenbegroting). Hierin worden onder andere wijzigingen met betrekking tot het armoedebeleid in Heerenveen voorgesteld. De komende weken laten de verschillende fracties in deze krant hun licht schijnen over dit onderwerp. Deze week komt de PvdA aan het woord.

,Niemand mag buitenspel staan'

Armoede is ingrijpend. Het is een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting. De fractie van de PvdA heeft deze periode aandacht gevraagd voor de herinvoering van de collectieve ziektekostenverzekering (AV Frieso). Dit is in 2017 gerealiseerd. De komende tijd staat meedoen centraal. Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen vaak niet meedoen met hun leeftijdsgenoten op het sportveld of mee op schoolreisje en staan daardoor letterlijk buitenspel. Heel vaak komen de kinderen van deze gezinnen later wanneer ze volwassen zijn ook in armoede terecht en dat is voor de PvdA onaanvaardbaar. Alle kinderen die in armoede leven moeten volgens de PvdA mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen die in arme gezinnen opgroeien dezelfde kansen krijgen als andere kinderen in onze gemeente. Een op de zeven kinderen in onze gemeente groeit op in armoede. Gelukkig hebben we daar ook in onze gemeente al heel veel voor geregeld zoals stichting Leergeld, stichting jeugdsport- en cultuurfonds. En we zien ook dat bovenstaande drie fondsen steeds meer kinderen bereiken. En binnenkort komt er nog een schep bovenop. Door extra geld van het Rijk kunnen we nog meer.  We gaan het kindpakket in het leven roepen voor kinderen van 0 tot 18 jaar.  Hierdoor kunnen kinderen ook allemaal hun zwemdiploma B halen, wat de veiligheid van het kind ten goede komt. En verder kunnen we meer vergoedingen in natura verschaffen, zoals een fiets, Ipad etc. Daarnaast hebben we veel aandacht voor armoede onder ouderen. Ouderen met een onvolledige AOW krijgen momenteel via de bijstand een aanvulling tot het sociaal minimum voor 65-plussers. Dan is het nog steeds erg moeilijk om rond te komen. Sommige mensen staan 's morgens op met hun geldzorgen en gaan er 's avonds mee naar bed. Dat is onaanvaardbaar voor de PvdA. Iedereen moet mee kunnen doen: iedereen telt mee. Betty van der Ven Raadsfractie PvdA