Cantatedienst in Trinitas op 14 mei

HEERENVEEN -  Op zondag 14 mei organiseert de Raad van Kerken weer een Cantatedienst, dit keer in Trinitas het gebouw van de Protestantse Gemeente te Heerenveen. Aanvang 19.00 uur.

De Cantatediensten zijn bedoeld om kerkmuziek uit te voeren in een context en op een plaats waar zij voor is gemaakt, namelijk in de kerk te midden van de gemeente. Het zijn bijzonder sfeervolle diensten en heel muzikaal van inhoud. Gezongen wordt er door het koor en de aanwezigen. Het gesproken woord  beperkt zich tot de gebeden en een korte inleiding op de Cantate. In een Cantatedienst worden meestal Cantates uitgevoerd van Bach, soms ook van andere componisten. Dit keer van een eigentijdse componist: Gerben van der Veen uit Haskerdijken die een Psalmensymfonie gecomponeerd heeft. De première was in 2015, toen ook uitgevoerd door COV Gloria Deo in hun jubileumconcert. Deze symfonie wordt uitgevoerd door koor, solist, piano en koperkwartet. Uitvoering is in de oorspronkelijk Latijnse tekst (de vertaling is mee te lezen) omdat dit, volgens de componist, de meest wezenlijke en authentieke bron is van de kerkmuziek. De Christelijk Oratorium Vereniging Gloria Deo uit Drachten o.l.v. Gerben van der Veen werkt mee aan deze dienst, alsmede het koperkwartet van Pro Rege uit Heerenveen. Organist en pianist is Pieter Pilon. Ben Brunt is solist en zingt de baspartij, voorganger is ds. Nel van den Briel. De toegang is gratis, maar er een uitgangscollecte voor de bestrijding van de onkosten.