Onderzoek naar mogelijkheden zonneparken Klaverblad Heerenveen

Heerenveen -  HEERENVEEN - Rond het Klaverblad van Heerenveen zijn er mogelijkheden voor het ontwikkelen van zonneparken.

Het gaat dan om de locatie Klaverblad ‘Noordoost’ en ‘Zuidoost’. “Heerenveen wil graag een energieneutrale gemeente worden. We zien bovendien het liefst dat de energie die we nodig hebben duurzaam en lokaal wordt opgewekt. Een lokaal zonnepark past dan prima in de ambitie van onze gemeente. De grond is er en de mogelijkheden zijn er. Maar voor we wat gaan doen, willen we polsen bij de verschillende belanghebbenden hoe zij er in staan en welke ideeën zij hebben,” vertelt wethouder Siebren Siebenga.  Werkwijze ‘Sinnetafel’ De ‘Sinnetafel’ is een pilot van de gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân. In een paar interactieve bijeenkomsten gaan zij met omwonenden, bedrijven, maar ook bijvoorbeeld milieuorganisaties, ontwikkelaars en energiespecialisten om tafel. Zij buigen zich over mogelijkheden, uitdagingen en knelpunten. Na twee sessies moet dan duidelijk zijn of een of meer zonneparken haalbaar en wenselijk zijn en onder welke voorwaarden.  Locaties Niet iedere locatie is geschikt voor een zonnepark. Er is een flink stuk gemeentegrond nodig, dat ook beschikbaar is. Klaverblad Noordoost en bij Klaverblad Zuidoost voldoen daaraan. De locatie Klaverblad Noordoost heeft verschillende mogelijkheden. Welk deel daarvan beschikbaar is als zonnepark en welk deel voor andere bestemmingen (bedrijfsontwikkeling en agrarische grond) is onderwerp van de discussie van de Sinnetafel. Klaverblad Zuidoost is een stuk grond van meer dan 4 ha groot, momenteel in gebruik als tijdelijke opslaglocatie en verwerkingslocatie van vrijgekomen grond. Het ligt tussen invoegstrook A32-A7 en de Mercurius bij het IBF. Aan de Noordwestkant van het Klaverblad is nu al een commerciële initiatiefnemer bezig met planontwikkeling voor een zonnepark. De grond ín en direct rond het Klaverblad en bij de afslagen is van Rijkswaterstaat en niet beschikbaar voor een zonnepark. Planning De gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân werken samen aan de voorbereiding en uitvoering. De ‘Sinnetafel’ Heerenveen vindt rond de zomer plaats. Alle belanghebbenden worden persoonlijk uitgenodigd.