Armoedebeleid in Heerenveen (3)

HEERENVEEN -  Eind mei buigt de gemeenteraad van Heerenveen zich over de Perspectiefnota (meerjarenbegroting). Hierin worden onder andere wijzigingen met betrekking tot het armoedebeleid in Heerenveen voorgesteld. De komende weken laten de verschillende fracties in deze krant hun licht schijnen over dit onderwerp. Deze week komt GB Heerenveen aan het woord.

Wat heeft uw fractie de afgelopen periode aan armoede gedaan? ,,Nieuwe Collectieve Ziektekostenverzekering evalueren en kijken wat beter en goedkoper kan.’’ Kunt u een schrijnend voorbeeld van armoede in Heerenveen noemen? ,,Kinderen die zonder ontbijt naar school gaan en om 7 uur in de ochtend al buiten bij school staan.’’ Wat wil uw fractie de komende jaren aan armoede bestrijding doen? ,,Bevorderen van meer samenwerking in de hulpverlening, met name aan gezinnen en kinderen. Het grote probleem is dat er vaak meerdere problemen tegelijk spelen. Als die onvoldoende in beeld zijn, worden ze niet in samenhang behandeld. Ook in de gemeente Heerenveen is er een toename van mensen die in armoede leven. Velen weten de weg te vinden naar instanties die hen ondersteunen, maar een flink deel lukt dat niet, soms uit schaamte. GB Heerenveen wil hier in de volgende raadsperiode meer aandacht voor. Een eerste vereiste is dat de betrokken instanties de handen ineen slaan en liefst vanuit één kantoor werken. Uit recente onderzoeken blijkt dat de zogeheten integrale aanpak beter moet. Er zijn weinig gemeenten die kunnen aantonen dat hun WMO-aanpak werkt. Ook de Heerenveense wijkteams en Meitinkers hebben niet alles in beeld.’’ ,,GB Heerenveen pleit er ook voor dat de huidige, onbetaalde vrijwilligers een onkostenvergoeding op jaarbasis krijgen. Deze vrijwilligers helpen bij o.a. de belastingaangifte, financiële en sociale ondersteuning. Voor de voedselbank en “de Barones” hebben we nu een extra locatie in Akkrum, het zou mooi zijn als ook in de andere buitendorpen van onze gemeente een ruimte beschikbaar komt. Bus trein en of auto zijn voor de doelgroep vaak te duur of niet voorhanden.’’ ,,Problemen bij de bron aanpakken is altijd het beste. Een onmisbaar instrument daarbij zijn Integrale Kind Centra (IKC). Bijna elke wijk en of dorp heeft een MFA waarin een IKC gehuisvest kan worden. Door kinderen hier zo vroeg mogelijk naar toe te sturen komen zij in een gestructureerde wereld terecht. Hier leren ze een ontbijt nuttigen en sociale contacten leggen. Een anti-pestprogramma versterkt de weerbaarheid. De beleving van cultuur en sport kan ook van hieruit worden verzorgd. Hierdoor groeien de kinderen op in een vertrouwde omgeving waarin aandacht is voor het opgroeiende kind in al zijn aspecten.’’
Ben Brouwer
Lid Commissie Samenlevings Zaken B.Brouwer@heerenveen.nl