Grote garageverkoop in De Blesse met 70 deelnemers

DE BLESSE -    Zaterdag 13 mei wordt in De Blesse voor de tweede keer een garageverkoop georganiseerd.

Vorig jaar werd in augustus voor de eerste keer een garageverkoop gehouden met 27 deelnemers. Dit was dermate succesvol dat dit jaar zich maar liefst 70 dorpsbewoners hebben aangemeld en zullen hun waar te koop aanbieden. In Amerika is het fenomeen van garageverkoop heel bekend, maar ik Nederland kennen wij meer het principe van de rommelmarkt. Het idee van garageverkoop is heel simpel: Belangstellenden lopen kriskras door het dorp en bezoeken de garages van de deelnemer om daar de te verkopen producten te bekijken en wellicht te kopen. Ofwel: handelen en wandelen in De Blesse. De deelnemers zijn te herkennen aan de rood/groene dorpsvlag. Van 8:30 tot 13:00 uur zullen de garagedeuren voor u openstaan. Plaatselijk Belang De Blesse – Peperga hoopt opnieuw op een groot aantal bezoekers.