Armoedebeleid in Heerenveen (2)

HEERENVEEN - Eind mei buigt de gemeenteraad van Heerenveen zich over de Perspectiefnota (meerjarenbegroting). Hierin worden onder andere wijzigingen met betrekking tot het armoedebeleid in Heerenveen voorgesteld. De komende weken laten de verschillende fracties in deze krant hun licht schijnen over dit onderwerp. Deze week komt D66 aan het woord.

,,Toen we in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen dit voorjaar een debat organiseerden over het thema armoede, kwamen we al snel te spreken over schulden. Wanneer je in de financiële problemen komt, heeft dat direct invloed op andere terreinen van het leven. Stress heeft invloed op je gedrag, invloed op de keuzes die je maakt. Stress en schaamte zijn belangrijke factoren die ervoor zorgen dat mensen niet of moeilijk op eigen kracht uit de problemen komen. Je opent je post niet meer,  het ontbreekt je aan moed om de stap te nemen om hulp bij de gemeente aan te vragen. En als je dan wel de stap genomen hebt, word je bedolven onder moeilijke vragen. Deze mensen hebben het nodig dat een overheid kijkt naar wat je precies nodig hebt om er zo snel mogelijk weer op eigen kracht uit te komen. Wat daarbij zou kunnen helpen is de in de VS ontwikkelde werkwijze mobility mentoring. Daarbij wordt goed gekeken naar wat iemand zelf kan en welke ondersteuning iemand nodig heeft. Doel is om de stressfactoren zo veel als mogelijk weg te nemen, zodat je weer snel op eigen kracht verder kunt. Wat natuurlijk niet helpt is dat de overheid zich niet houdt aan regels die voor andere schuldeisers wel gelden. Zo heeft de belastingdienst rechtstreeks toegang tot de bankrekening van mensen om het verschuldigde bedrag (bijvoorbeeld de teveel betaalde huur- of zorgtoeslag) af te schrijven. Dit kan leiden tot de schrijnende situatie dat mensen onder de beslagvrije voet komen. We realiseren ons dat het in deze laatste voorbeelden gaat om dingen die door de landelijke politiek bepaald worden. Voor D66 in Heerenveen is de eigen kracht van mensen van belang. Bij deze problemen draait het vaak niet om eigen schuld dikke bult. Schulden zijn vaak een gevolg van grote gebeurtenissen in het leven: werkloosheid, scheiding, faillissement. Veel mensen lukt het om daar op eigen kracht uit te komen. De mensen die dat door stress, schaamte of wat dan ook niet lukt, verdienen ondersteuning om zo snel mogelijk weer op eigen benen te kunnen staan.'' Althea Browne, a.browne@heerenveen.nl D66 Heerenveen