Armoede in Heerenveen (2)

Heerenveen - De komende weken besteden we in deze krant aandacht aan armoede in Heerenveen. Wat doen de verschillende organisaties tegen armoede? In deel 2 Steunpunt De Barones.

Steunpunt De Barones begon zo’n zes jaar geleden in Heerenveen. Het steunpunt werd destijds opgericht omdat er veel vragen en onduidelijkheden waren bij de minima in Heerenveen. Bij de gemeente was niet heel veel tijd om mensen uitgebreid te helpen, die tijd is er bij De Barones wel. “Wij helpen Heerenveners op allerlei manieren. Van het aanvragen van een participatie-uitkering, het schrijven van een bezwaarschrift tot het uitleggen van een gemeentelijke brief in jip-en-janneketaal”, zegt Jan Julius Buwalda, vrijwillig coördinator bij het steunpunt. Per jaar verwerkt Steunpunt De Barones ongeveer 2500 hulpvragen. “Dat is in Heerenveen. Sinds de herindeling van de gemeente hebben we een tweede steunpunt in Akkrum. Daar verwerken we tussen de 300 tot 500 hulpvragen per jaar.” Het steunpunt in Heerenveen is gevestigd in wijkcentrum De Kempenaer. Op maandag kan men terecht voor belastingvragen op afspraak. Dinsdag de hele dag en op woensdag- en donderdagochtend heeft De Barones inloopspreekuur. “Dan kan men gewoon binnenlopen. Als we merken dat iemand nog een keer onze hulp nodig heeft, dan maken we een vervolgafspraak. Iedereen is in principe welkom, maar De Barones is wel primair bedoeld voor minima.” Ongeveer 20 vrijwilligers zijn actief voor het steunpunt. Zij hebben allemaal kennis van zaken. Er zitten vrijwilligers met kennis van belastingzaken tussen, ervaringsdeskundigen uit de doelgroep van De Barones, maar ook mensen die in het verleden in het werkveld hebben gewerkt. “Ik ben nu zo’n 2,5 jaar actief binnen Steunpunt De Barones. Als coördinator heb ik onder andere de taak om verbindingen te leggen met de gemeente en met instanties zoals Stichting Leergeld en de Voedselbank. Soms worden brieven die de gemeente van plan is te versturen, eerst aan de Regiegroep Armoede voorgelegd, waar de coördinator van de Barones onderdeel van is. Wij geven dan tips over hoe zo’n brief beter te snappen is door de doelgroep.” De Barones werkt kosteloos. Geld ontvangt het steunpunt door donaties en een kleine subsidie van de gemeente. “Over het algemeen krijgen we hele positieve reacties op ons werk, maar soms moeten we mensen ook weleens teleurstellen. Dat is onderdeel van ons werk. Dat is vaak als mensen het te ver hebben laten komen. Maar we doen er alles aan om het in goede banen te leiden. Wij helpen, ondersteunen en begeleiden mensen, maar het wordt niet ons probleem. We lossen het samen met de mensen op. Zelfredzaamheid staat hier hoog in het vaandel.” De laaggeletterdheid bij de doelgroep van de Barones is hoog. Daarom worden cliënten ook wel doorverwezen naar het DigiTaalhuis van de bibliotheek. “Ik zoek overal verbindingen, zodat de mensen die hier komen, zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.” “We hebben altijd behoefte aan meer vrijwilligers met expertise uit het werkveld en met mensenkennis. Maar ook meer financiële middelen en meer scholing zijn altijd welkom bij Steunpunt De Barones.” Ook wordt er nu een betaalde coördinator gezocht voor het steunpunt. Dit vanwege meer continuïteit en het frequenter aanwezig zijn van een coördinator. Dit kan simpelweg niet door een coördinator die dat op vrijwilliger basis doet, gedaan kan worden. “Dit geeft volgens mij wel aan dat de gemeente inziet hoe belangrijk De Barones is. De gemeente ziet De Barones als verlengstuk van de hulp die de gemeente kan bieden. De Barones heeft dan ook zeker bestaansrecht.” Mieke van Veen