Experiment De Greiden van start

HEERENVEEN - Het is een niet alledaags experiment van gemeente Heerenveen: ,Buitengewoon de Greiden.'  Niet de gemeente Heerenveen zal besluiten nemen voor de openbare ruimte in de wijk, maar de wijkbewoners zelf nemen het heft in handen.

Cotactpersoon Annemieke van Rooijen schreef onderstaand verslag: ,25 mensen zijn willekeurig uitgeloot om een forum te vormen. Het is nu aan het forum om de Greiden opnieuw op de kaart te zetten. De afspraak tussen het forum en de gemeente Heerenveen is gemaakt: Het uiteindelijke plan wordt hoe dan ook uitgevoerd, indien het binnen de beleid- en begrotingskaders valt. BUITENgewoon de Greiden is uniek in zijn soort. Het is het eerste experiment in Friesland waarbij de inwoners het zelf voor het zeggen hebben. Maar dat valt nog niet mee. Voor medewerkers van de gemeente is het ontzettend lastig om het los te laten en om de wijkbewoners het te laten doen. Daarnaast is het voor de forumleden ook niet makkelijk om vanuit het niets tot een beleidsplan te moeten komen. Inhoudelijk is een groot experiment. Want welke aspecten van de openbare ruimte kunnen onze aandacht gebruiken? Om goed zicht te blijven houden op de diverse vlakken, is het forum onderverdeeld in vier expertgroepen: Veiligheid, Sociaal, Spelen en Groen. De groepen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar verdienen ook ieder haar eigen aandacht. Vorm en rol van het forum Toch is het sociaal gezien ook een experiment. De meeste forumleden kennen elkaar nog niet en tijdens de eerste bijeenkomst wordt er ruimte gegeven tot kennismakingen. Daar sta je dan, als forum. Hoe gaan we dit eigenlijk aanpakken? 25 mensen, 25 meningen en ieder zal een eigen rol in het forum aannemen. Hoe kan je met een groep deze suggesties omzetten tot een beleidsplan? Hoe ga je verder? Binnen het forum is besloten om diverse rollen toe te wijzen om het experiment en de vorderingen te bewaken. Er zijn twee voorzitters (één per twee expertgroepen) en twee notulisten gekozen. Daarnaast zijn er twee contactpersonen; zij zijn de communicatiebak voor de groep, maar ook voor externe partijen. Waar het experiment een klein beetje chaotisch en voorzichtig begon, heeft het forum inmiddels vorm aangenomen en zijn de eerste lijnen uitgezet. Het valt zeker niet mee, want er is flink wat stof om over na te denken. Tevens is de verwachting dat het experiment slechts tot rond de zomervakantie gaat duren. Dus er is genoeg te doen in deze periode! Gelukkig bestaat het forum uit 25 heel diverse, gemotiveerde wijkbewoners, met ieder een eigen achtergrond en expertise. Deze unieke formatie is fantastisch, omdat iedereen zo een heel bijzondere en waardevolle bijdrage kan leveren. De rol van de gemeente Als forum zijnde hebben we besloten om afscheid te nemen van de gemeente Heerenveen. Medewerkers van de gemeente hebben de eerste twee bijeenkomsten geholpen om een richting op te gaan, maar we willen het nu zelf oppakken. De gemeente snapt het heel goed en is ontzettend nieuwsgierig wat er verder uit zal komen. Stiekem hopen ze natuurlijk op bepaalde voortgangen, maar ze mogen niets zeggen. Zij moeten loslaten.   Natuurlijk staan we in nauw contact met de gemeente en houden we hen tussentijds op de hoogte. Daarnaast zullen wij ons moeten laten informeren over bepaalde zaken en kaders en zal de gemeente ons ondersteunen in het maken van een goed beleidsplan. We willen natuurlijk wel dat de gemeenteraad de plannen uiteindelijk gaan oppakken! Bewonersplatform voor de openbare ruimte De structuur is gezet en inhoudelijk kan het experiment nu echt beginnen. Er is zoveel om over na te denken. Gezamenlijk willen we resultaten behalen. Dus wie zijn we, wat doen we en hoe gaan we het doen? Door samen dezelfde kant op te kijken, kunnen we vooruit. BUITENgewoon de Greiden zijn we: Een bewonersplatform dat zich buigt over de openbare ruimte van de Greiden. Wij willen de stem van de bewoners horen, om uiteindelijk plannen te maken voor bijvoorbeeld speelplekken, de groeninrichting en (verkeer)veiligheid. De Greiden willen we BUITENgewoon maken en dat doen we samen. Het liefst niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Onderwerpen van het forum Tijdens de eerste bijeenkomsten ging het brainstormen erg snel. Sommige zaken zijn overduidelijk en moeten gewoon aangepakt worden. De groep was het gauw met elkaar eens dat de Kattebos een racebaan is geworden en dat ‘groene locaties’ goed benut kunnen worden in combinatie met bewegen en spelen. De openbare ruimte betreft alleen veel meer: Van de locaties van prullenbakken en bankjes tot zwerfvuil, tot aan gezellige ontmoetingsplekken. Hoofdthema’s Met name het onderwerp speelplekken heeft een groot aandachtspunt gekregen. Dit komt doordat hier juist vraagstukken over zijn gepubliceerd door de gemeente en omdat juist op dit vlak besluiten dienen te worden genomen. Dan hebben we het niet alleen over een speeltuin alleen, maar ook de veiligheid er omheen. Maar ook de jongeren, die te groot zijn voor speelplekken, verdienen een onderwerp. Ook voor hen moet de Greiden een leuke wijk zijn. De groeninrichting in de wijk zal tevens onder de loep worden genomen, dit met oog op de duurzaamheid en herkenbaarheid van de wijk. Daarnaast is wijkcentrum de As een groot thema. Het is op sociaal vlak een belangrijk punt, maar hier is waarschijnlijk nog veel mee te doen om het centrum van de wijk te verbeteren. Openbare bijeenkomsten Het BUITENgewoon de Greiden forum komt regelmatig bijeen om gezamenlijk de plannen vorm te geven en om de vorderingen te bespreken. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en iedereen is dus welkom om aan te schuiven. Let wel: De besluitvorming ligt in handen van het forum, maar aanschuiven en meedenken mag altijd. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op woensdag 3 mei en donderdag 11 mei, beide om 19:30 uur in Wijkcentrum de As.''