Sloop en nieuwbouw van 52 woningen in Heerenveen Midden

HEERENVEEN -  In 2018 gaat WoonFriesland aan de slag met de sloop en vervangende nieuwbouw van 52 woningen in Heerenveen.

Een ruime meerderheid van de bewoners heeft ingestemd met de plannen. Ook HuurdersBelangenVereniging Heerenveen gaf een positief advies. Hiermee heeft de woningcorporatie groen licht voor de uitvoering van het herstructureringsplan in Heerenveen Midden. De bewoners die terugkeren worden betrokken bij de definitieve plannen zoals de indeling van de woning en het aanzicht van de gevel.  De 52 woningen staan verdeeld over de Tjerk Bottemastraat, Piet van der Hemstraat, Vermeerstraat en de Van Goghlaan. Om alle bewoners vroeg te betrekken bij het proces heeft WoonFriesland in 2016 verschillende informatieavonden georganiseerd. Vervolgens hebben medewerkers individuele gesprekken gevoerd over de plannen en de woonwensen van de huurders. Uiteindelijk heeft een ruime meederheid van de bewoners een overeenkomst getekend waarin zij akkoord gaan met de bouwplannen. Sociaal pakket Alle bewoners hebben een sociaal pakket gekregen. Hierin staat bijvoorbeeld informatie over hulp bij verhuizing en wensen voor een tijdelijke of nieuwe woning. Daarnaast bevat het sociaal pakket afspraken over het recht op een verhuiskostenvergoeding en voorrang als woningzoekende en de voorwaarden voor huurgewenning. Met het sociaal pakket, dat in overleg met de huurdersbelangenvereniging Heerenveen is opgesteld, wil WoonFriesland haar huurders zo goed mogelijk tegemoet komen. De bewoners krijgen een jaar de tijd om te verhuizen.  Keuze voor kwaliteit  De 52 woningen uit het herstructureringsplan in Heerenveen zijn in 1965 gebouwd en voldoen niet meer aan het gewenste kwaliteitsniveau. Gezien de staat van de woningen kiest WoonFriesland ervoor om de woningen te slopen en opnieuw te bouwen. Terugkeren of verhuizen Naar verwachting zijn de eerste nieuwe woningen in Heerenveen Midden klaar in het voorjaar van 2019. De huidige bewoners kunnen kiezen of ze tegen die tijd terug willen naar de nieuwbouwwoning of dat ze willen verhuizen. Tot nu blijkt dat 16 huishoudens terug willen keren, zij krijgen in de tussentijd een ‘wisselwoning’. 13 huishoudens verhuizen naar een andere woning en 18 bewoners weten het nog niet.