Toetsing zorg aan inwoners Heerenveen

HEERENVEEN -  Sinds 2015 voert Heerenveen, net als alle andere gemeenten, de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zelf uit.

Daarmee is het ook zo dat de gemeente zelf moet zorgen dat de kwaliteit van de uitvoering van de zorg aan de cliënten op orde is. “Iedereen die ondersteuning via de Wmo nodig heeft, vertrouwt er op dat dit goed gebeurt. We vinden het erg belangrijk te weten dat het werk bij de mensen thuis goed blijft verlopen. Dat kunnen we niet zelf gaan beoordelen. We hebben er daarom voor gekozen, net als in 2015, een onafhankelijk bureau te laten kijken of de zorgaanbieders doen wat we samen hebben afgesproken,” vertelt wethouder Jelle Zoetendal. Onderzoek De onafhankelijke toezichthouder heeft in 2016 opnieuw steekproefsgewijs onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ondersteuning bij in totaal 15 zorgaanbieders. Er is hierbij gekeken naar de uitvoering van de Wmo zorg voor 18 en ouder, de huishoudelijke hulp en het beschermd wonen. Uitkomsten en rapportage Over het algemeen hebben de zorgaanbieders de zaken goed voor elkaar. Op onderdelen zijn er bij verschillende aanbieders wel enkele tekortkomingen aangetroffen. Een voorbeeld daarbij is deadministratieve afhandeling van declaraties. Dit vond via aantekeningen in een schrift plaats. Ook was er bij een nieuwe vestiging voor Beschermd wonen onrust bij de omwonenden. Bij een informatiebijeenkomst werd deze zorg weggenomen. Ook de inkoop en overeenkomsten van de gemeente zelf kwamen in beeld. Hierbij is aangegeven dat de zorgaanbieders graag meer uniformiteit zien in de kwaliteitseisen en behoefte hebben aan vaker onderlinge afstemming. Er hebben zich geen ernstige calamiteiten voorgedaan; de genoemde punten zijn vooral leerpunten voor de toekomst. Vervolg De zorgaanbieders en de gemeente hebben geregeld gezamenlijk overleg. Daarbij overleggen ze steeds met elkaar hoe de kwaliteit van de zorg op peil kan blijven. Ook in 2017 wordt het toezicht op de Wmo uitgevoerd met een onderzoek. Andere Wmo-taken, zoals bijvoorbeeld hulpmiddelen en het Wmo-vervoer, worden dan ook bekeken.