“Iedereen moet mee kunnen doen”

Heerenveen - Eind mei buigt de gemeenteraad van Heerenveen zich over de Perspectiefnota (meerjarenbegroting). Hierin worden onder andere wijzigingen met betrekking tot het armoedebeleid in Heerenveen voorgesteld. De komende tien weken laten de verschillende fracties in deze krant hun licht schijnen over dit onderwerp. Wethouder Coby van der Laan begint.

Een belangrijk onderwerp in de Perspectiefnota is armoede onder kinderen. Een op de zeven kinderen in Heerenveen groeit op in armoede. “Met het zogenaamde kindpakket willen we er voor zorgen dat kinderen mee kunnen doen. Dat kinderen een goede rugzak hebben voor hun schoolboeken en dat ze bijvoorbeeld mee kunnen doen aan buitenschoolse activiteiten als sport en cultuur. Hiervoor hebben we een goede samenwerking met stichting Leergeld, het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds”, vertelt Coby van der Laan.

Om dit te kunnen realiseren had de gemeente een bedrag van 110.000 euro per jaar in de begroting staan. Echter heeft de Rijksoverheid extra geld beschikbaar gesteld waardoor de gemeente 225.000 euro extra te besteden heeft. “Het voorstel is nu om het bedrag voor de kinderen te verdubbelen van 110.000 naar 225.000 euro per jaar en dan die 110.000 euro apart te houden en te bestemmen voor vragen van volwassenen die ook onvoldoende middelen hebben om mee te doen aan de samenleving. We hadden geen middelen tot nu toe om die extra te compenseren. Als je 18 wordt en je kan niet die opleiding doen die je het liefst zou willen volgen, dan heb je ook recht op een duwtje in de rug. Dat geldt ook voor ouderen die hun lidmaatschap van een koor niet meer kunnen betalen. Ook voor hen is meedoen belangrijk”, licht Van der Laan toe.

Om van kinderen zelf te horen waar ze behoefte aan hebben en te vragen waarom ze bijvoorbeeld niet gebruik maken van sportvoorzieningen, is een van de voorstellen in de Perspectiefnota om een gespreksgroep met kinderen op te starten. Van der Laan: “Wat we willen voorkomen, is dat armoede wordt doorgegeven. Dat kinderen die in armoede opgroeien later zelf ook, doordat ze onvoldoende mogelijkheden hebben gehad, in een uitkering belanden of niet in staat zijn om een volwaardig inkomen te verwerven. Die neergaande spiraal moeten we doorbreken. We willen iedereen gelijke kansen bieden en kinderen ook uitdagen om die kansen te pakken en iets van hun leven te maken. Daarvoor heb je ouders en anderen in je directe omgeving nodig die dat onderkennen en weten welke regelingen er zijn.”

 “Om te zorgen dat Heerenveners op de hoogte zijn van alle regelingen die de gemeente biedt ten opzichte van armoede, is de Budgetgids in het leven geroepen. Daarin staat bijvoorbeeld informatie over de Heerenveen Zorgt Regeling en de AV Frieso Compleet. Twee zorgregelingen die de gemeente aanbiedt en waarmee wij een deel van de zorgpremie vergoeden”, zegt Van der Laan. De Budgetgids is niet alleen bedoeld voor mensen met een uitkering. Ook voor werkende mensen met een laag inkomen. De gids is onder andere op te halen bij de balie in het gemeentehuis en is ook op de website van de gemeente te vinden.

Mieke van Veen