CDA: ,,Verenigingen zijn onze cultuurdragers”

NES - De discussie over de nieuwe gemeentelijke cultuurnota is te veel over de toekomst van Museum Heerenveen gegaan. Dat vindt CDA-raadslid Bernhard Hoekstra uit Nes.

Hij pleit voor meer ondersteuning van de amateurcultuur. ,,In de basis gaat cultuur over lokale fanfares, toneelverenigingen, koren, schilders, noem maar op. De verenigingen zijn de bakermat van onze samenleving en zorgen bovendien voor sociale cohesie.” Veel verenigingen worstelen volgens Hoekstra om financieel de touwtjes aan elkaar te knopen. Besturen stropen de mouwen op, in plaats van bij de gemeente aan te kloppen. ,,Het lukt de vrijwilligers behoorlijk om hun hoofd boven water te houden, maar die tijd en energie wil je natuurlijk het liefst steken in waar de vereniging eigenlijk voor bedoeld is”, constateert Hoekstra. Gemeente Heerenveen heeft voor amateurkunst een subsidiepot met een plafond van dertienduizend euro per jaar beschikbaar. Met het geld kunnen bijvoorbeeld concerten, tentoonstellingen of andere cultuuractiviteiten worden georganiseerd. Van de potjes wordt niet volledig gebruik gemaakt. ,,Dat is vreemd, maar wel te verklaren. Het vrijwilligerswerk wordt veelal in de avonduren of op een vrije zaterdag gedaan. Dan is het makkelijker om de plaatselijke slager weer eens om honderd euro te vragen. Veel vrijwilligers knappen af op het feit dat ze steeds moeten ‘bedelen om geld’. Dat is bijna de hoofdactiviteit van besturen aan het worden. Dat kan anders, maar je kunt als gemeente niet verwachten dat iedereen elke ingang zomaar weet te vinden.” Met een door het CDA mede ingediend amendement is het college van burgemeester en wethouders gevraagd om 33.000 euro extra in de amateurcultuur te steken. Het initiatief is door alle politieke partijen ondersteund. Ambtelijk wordt nu gewerkt aan een plan om dat geld op een goede manier in te zetten. ,,Ons doel is in ieder geval om de gemeente meer een coachende rol te geven. Dat kan bijvoorbeeld door het inzetten van de combinatiefunctionaris, die de verenigingen bij de hand neemt. Nu is die nog voornamelijk bezig met het verbinden van cultuur en onderwijs. Misschien moet de aandacht worden verlegd of moet er nog iemand bij. Bestuursleden zijn ontzettend bedreven mensen met hart voor de cultuur, maar zij kunnen af en toe best ondersteuning gebruiken. In een dienende rol kan de gemeente hier een rol in spelen.” Meer dan honderd betrokkenen uit de cultuurwereld kwamen in het najaar van 2016 samen in het Abe Lenstra Stadion om over de cultuurnota te praten. Zorgen over de toekomst van de verenigingen werden daar ook met de raadsleden gedeeld. Op de cultuurnota kwamen uiteindelijk weinig tot geen reacties uit het verenigingsleven binnen. ,,Dat betekent niet dat er geen zorgen zijn. Er is tijdens de bijeenkomst de suggestie gedaan om daarvoor een platform te lanceren. Die zou uiteindelijk namens alle verenigingen zaken kunnen faciliteren waar besturen niet aan toe komen. Denk bijvoorbeeld aan het aanspreken van subsidiepotjes voor een optreden of iets dergelijks. Dit juichen we van harte toe en kan wellicht met die 33.000 euro worden georganiseerd. Uiteindelijke doel is dat het gemeentegeld de Haarlemmerolie binnen de vereniging wordt en niet een hoofdbreken vanwege administratieve rompslomp.”