Werkzaamheden aan de Schans in Heerenveen

HEERENVEEN -  Afgelopen week is er een begin gemaakt met het verleggen van de gas- en waterleidingen aan de Schans.

De werkzaamheden zijn nodig omdat de gemeente binnenkort wegwerkzaamheden gaat uitvoeren aan de Schans en de Fok. Het verkeer kan enige hinder ondervinden van de werkzaamheden. Foto: Frank Vink