Ingezonden: Verbazing over houding Heerenveense politiek

Heerenveen - Met grote verbazing lees ik de afgelopen tijd berichten in de media over ontwikkelingen in Heerenveen mbt de komst van Van der Valk in Heerenveen en het initiatief om ‘samen het water door Heerenveen’ weer bevaarbaar te maken het zogeheten Feanetië. Vooral de houding van de politiek verbaast me met hoge mate. Ten eerste het Van der Valkhotel.

Of het nu wel of geen aanwinst is, of het nu wel of niet op die locatie moet komen, of het nu wel of niet werkgelegenheid oplevert, of het  nu wel of niet meer bezoekers zal aantrekken, of het nu wel of niet de horeca in het  centrum leeg zal trekken.. Dat zijn punten waar iedereen vrij over mag discussiëren en zijn eigen vrije mening mag hebben. Wat mij enorm verbaast is dat de gemeente geld steekt in een onderzoek onder de bevolking naar welke belangen er spelen en welke ideeën er leven. Ook is er de mogelijkheid om online je mening te geven. Vanwaar wordt er geld gestoken in een onderzoek? Omdat een paar ondernemers bang zijn voor omzetverlies? Je kunt niet echt zeggen dat het het belang van de halve bevolking van Heerenveen treft door een Van der Valk toestemming te geven een hotel te bouwen. Wat is dan het argument van de gemeente om een onderzoek te doen? Er bestaat zoiets als marktwerking. De ene ondernemer start een onderneming, anderen hebben daar schade van. Zo werkt het nu eenmaal. Doet de gemeente ook onderzoek onder de bevolking als er een nieuwe sportschool wil gaan openen? Doet de gemeente ook onderzoek bij de komst van een nieuw crematorium? Doet de gemeente ook onderzoek bij de komst van een nieuwe kaasfabriek? Volgens mij niet. Misschien kan de gemeente in normale “Jip en Janneketaal” uitleggen vanwaar nu wel? Ik heb hier wel een mening over, maar die zal ik u besparen. Dan nog een prestigieuze plan “Feanetië”.. Wat is de meerwaarde van het bevaarbaar maken van Heerenveen? Hoeveel bootjes zullen er naar Heerenveen komen en hoeveel extra omzet zal de middenstand dit op gaan leveren? Het staat natuurlijk wel hartstikke mooi, een sloepje door de Lindegracht, maar als je kijkt naar wat de kosten van dit project (kan oplopen tot 20 miljoen euro!!) dan denk ik dat dit nooit op zal wegen tegen wat het ooit op zal leveren. Hoeveel boten zullen bij Vegelingsoord de afslag naar Heerenveen nemen ipv door te varen naar het Tjonger en hoeveel zullen vanaf Vegelingsoord weer terug varen naar Heerenveen ipv door te varen richting Akkrum. Je kunt namelijk vanaf de Van Engelenvaart niet met een boot hoger dan 2.40 m. in het centrum komen vanwege de 3 bruggen die je dan tegenkomt en waarvan er geen enkele omhoog kan en waarvan de spoorbrug zeker niet meer omhoog zal gaan in de toekomst. Prorail zal dit moeten doen en in mijn optiek is het makkelijker water met een vork op te eten dan dat deze brug ooit nog open zal gaan. Ook het plan van de insteekhaven op het gemeenteplein heeft mij enorm verbaasd. Blijkt ook nog dat de drijvende kracht achter Feanetië twee grote horecazaken heeft aan ditzelfde gemeenteplein. Gaat toch wel heel erg op eigenbelang lijken in mijn optiek. Dit plan waar een aantal ondernemers enorm veel tijd, energie en kosten in hebben gestoken is onlangs bij de gemeente gepresenteerd. Een burgerinitiatief moet je natuurlijk altijd omarmen en goed bekijken, maar afgelopen maandag heeft de raad bijna unaniem een motie aangenomen die het college oproept  te kijken of zij kan meedoen in de projectgroep, en de kosten te ramen van een haalbaarheidsonderzoek. Ik heb mezelf even in mijn arm geknepen toen ik dit las. Zijn de beleidsbepalers nu helemaal hun verstand kwijtgeraakt? Een kleine groep ondernemers wil dat er bootjes door Heerenveen kunnen varen en ze gaan ook nog serieus onderzoeken of het haalbaar is?? Wie gaat dat betalen? Juist, de burger.. Ik vraag me sterk af hoever de politiek wordt beïnvloed door deze kleine groep ondernemers. In het verleden is het vaker voorgekomen dat een zekere horeca ondernemer in Heerenveen zonder vergunning zonwering kan plaatsen, terras uit kan breiden en een straat af kan sluiten omdat zijn terras en een grote parasol er staan. Misschien dat er eens een onafhankelijk onderzoek kan komen naar hoeveel invloed deze ondernemer heeft.  Het lijkt er mij te veel op dat hij bepaalt en dat de regels eromheen verzonnen worden. Deze ondernemer is ook groot tegenstander van de komst van Van der Valk in Heerenveen, onder meer omdat er volgens hem teveel hotelkamers leegstaan. Hij bouwt wel vervolgens hotelkamers in zijn eigen horecazaak. In mijn optiek kun je dit alleen maar rijmen als je het puur eigenbelang noemt ipv het opvrolijken en aantrekkelijk maken van Heerenveen. Kees de Jong, Heerenveen