Bijzonder Oranjeconcert Interkerkelijk Mannenkoor Credo

HEERENVEEN - Op Koningsdag 27 april aanstaande organiseert Credo voor de 26e keer het Oranjeconcert in Heerenveen.

Met het ingezette thema van vorig jaar “voor, door en met Heerenveen”. Dit Oranjeconcert vindt plaats in kerkcentrum Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg te Heerenveen, aanvang 19.30 uur, de zaal is open op 19.00 uur.

Met bovenstaand thema wil Credo zoveel mogeljk mensen betrekken bij het Oranjeconcert, zowel jong als oud. Het programma is zeer divers. Naast Credo, onder leiding van Héléne Vijver, is er de medewerking van Noortje van Middelkoop. Zij zal de mogelijkheden van de panfluit laten horen. Noortje speelt op vier verschillende panfluiten (sopraan, alt, tenor en bas) en ook schrijft zij haar eigen muziek en laat zich geregeld in het buitenland horen.

Het jeugdorkest van Pro Rege Heerenveen verzorgt de instrumentale inhoud van dit concert. Dit onder leiding van Martine Rijenga. Wederom is het shantykoor”De Kromme Knilles Sjongers” uit Akkrum onder leiding van Jacob Sytsema uitgenodigd. Dit koor jubileert en viert haar 25 jarig bestaan.

De pianobegeleiding is in handen van Fedde Tuinstra uit Heerenveen, die zowel begeleidend als solistisch van zich laten horen. John Verrijk uit Heerenveen is speaker. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij Credo koorleden en ’s avonds aan de zaal.