Vermilion Energy stopt deel gasproductie Langezwaag

HEERENVEEN -  Vermilion Energy Netherlands B.V. is onmiddellijk gestopt met de productie van de Langezwaag-3-put in het gasveld Langezwaag.

Hiertoe is besloten nadat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) Vermilion gisteren een last onder dwangsom had opgelegd. In een reactie laat Vermilion Energy weten teleurgesteld te zijn over deze beslissing van SodM. Wel heeft SodM nu naar de mening van Vermilion duidelijkheid verschaft over de argumenten op grond waarvan de onderneming een last onder dwangsom kreeg opgelegd. Het besluit van Vermilion Energy gaat alleen over de productie van de put Langezwaag 3. De productie van de andere twee putten in het gasveld Langezwaag wordt voortgezet. Op het moment van de vooraankondiging van het voornemen van SodM tot opleggen van een last onder dwangsom was de reden hiervoor voor Vermilion niet duidelijk. In de toelichting die Vermilion Energy gisteren ontving, verschaft SodM deze duidelijkheid. Dat is, aldus Vermilion, niet alleen belangrijk voor de lokale en regionale overheden en de burgers in de betrokken omgeving, maar ook voor Nederlandse bedrijven die op het Nederlandse vasteland aardgas produceren. In de toelichting maakt SodM een einde aan de onduidelijke situatie rond de instemming met winningsplannen door de minister van Economische Zaken. Vermilion benadrukt dat de onderneming steeds in overeenstemming handelt met wet- en regelgeving en met de manier van werken die de sector sinds jaar en dag gewend is. Vermilion heeft naar eigen zeggen met betrekking tot het Langezwaagveld gewerkt binnen de vigerende wet- en regelgeving en de in het verleden afgesproken werkwijze tussen de industrie en het ministerie.