Lezing ‘De Joden van Friesland’ in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN - Op dinsdagavond 25 april houdt  William Vermaning een presentatie over de Joden in Friesland in de bibliotheek van Heerenveen aan het Burgemeester Kuperusplein 48.

Deze lezing begint om 20.00 uur en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. De toegang is gratis, maar belangstellenden wordt verzocht zich van tevoren aan te melden. Vermaning vertelt die avond over hoe de Joden vanuit het beloofde land via allerlei wegen de weg vonden naar Nederland, naar Friesland en ook naar Heerenveen. Het is niet zeker wanneer de eerste Joden zich in Friesland hebben gevestigd. In archieven is hierover weinig informatie te vinden. De vroegste melding is van Israhel Kistemaker in 1537. Vermaning spreekt niet alleen over de reis van deze Joden en wat zij onderweg meemaakten, maar ook over hun geloof en hun gebruiken. Het Joodse leven van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog komt eveneens aan de orde. Aanmelden voor deze avond kan in de bibliotheek bij de servicebalie, telefonisch (0513-626675), per e-mail (heerenveen@bibliothekenmarenfean.nl) en via de websites www.bibliotheekheerenveen.nl en www.werkgroepoudheerenveen.nl. De bibliotheek van Heerenveen heeft deze presentatie georganiseerd in samenwerking met de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen en het Historisch Informatiepunt (HIP).