De Uitdaging: “Neem cultuur serieus”

Heerenveen - In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Pieter Jan Struik, combinatiefunctionaris cultuur bij de gemeente Heerenveen.

Als kind wilde Pieter Jan Struik (57) graag beeldend docent worden. Dat had ook te maken met het feit dat zijn vader beeldend kunstenaar was. Het werd hem met de paplepel ingegoten. Cultuur was voor Struik iets heel normaals. Als kind werd hij al vroeg meegenomen naar musea en kathedralen. Hierdoor kreeg hij een wijde zienswijze mee, dat heeft hem gevormd en daarom leek het hem ook leuk om hier iets mee te doen. Omdat hij ook veel met kinderen had, is hij de PA gaan doen, de voorloper van de Pabo. Hij haalde ook een bevoegdheid voor docent tekenen en ging toen aan de slag als consulent beeldende kunst. In 2009 kwam Struik terecht bij Centrum Voor De Kunsten A7 wat later Ateliers Majeur werd.

Ateliers Majeur “In 1985 werd ik consulent beeldende kunst op het Onderwijskundig Adviesbureau in Beetsterzwaag. Ik deed veel in het onderwijs, ik kwam scholen binnen, begeleidde leerkrachten en ontwikkelde kunsttrajecten in en om de school. Daar lag een groot terrein braak”, vertelt Pieter Jan Struik. Hij leerde hier veel van en leerde de taal van het onderwijs spreken. Dat is belangrijk in de baan die hij nu heeft. “Ik werd op een gegeven moment gevraagd door het Centrum Voor De Kunsten A7 of ik daar wilde komen werken samen met een collega. Het project bij het onderwijskundig adviesbureau liep af en ik ging aan de slag bij Centrum Voor De Kunsten A7. Dat was in 2009.”

Cultuureducatie Struik is combifunctionaris bij de gemeente Heerenveen en als combifunctionaris is hij gelinkt aan Ateliers Majeur. Dit betekent dat hij twee banen in een heeft. “Ik maak beleid op het gebied van cultuureducatie, zorg en welzijn. Ik heb als taak om voor het onderwijs, met name het primaire en voortgezet onderwijs, de verbinding te slaan met het culturele veld. Om door die verbinding te maken, inhoud te brengen in het onderwijs. Het mooie is dat we 100% bereik hebben binnen het basisonderwijs. Ieder kind in de gemeente Heerenveen krijgt cultuureducatie.” Door Struiks ervaring bij het onderwijskundig adviesbureau kan hij goed inspelen op de vraag van de school en kan daarin adviseren. Cultuurbeleid afgestemd op maat. In het sociale domein werkt Ateliers Majeur samen met diverse (zorg)partners en wordt cultuureducatie als verbindend middel ingezet waar het gaat om preventie, vitaliteit, sociale cohesie en geloof in eigen kunnen. “Er toe doen! De Cultuur Salon voor jong dementerende en de verschillende activiteiten voor senioren in de wijken en dorpen zijn daar een voorbeeld van.”

Atelier in de School Cultuureducatie op school uit zich in verschillende projecten. “Zo werken we bijvoorbeeld met het concept Atelier in de School. Atelier in de School is gestoeld op onderzoekend en oplossingsgericht leren. Het kind wordt als het ware architect van het eigen leren, krijgt de kans om te experimenten, te onderzoeken en nieuwe dingen te ontdekken.” Met Atelier in de School werken kinderen rondom onderzoekvragen, een probleemstelling, en proberen ze om tot een oplossing te komen. Het proces wordt belangrijker gemaakt dan het eindproduct. “Daar leren de leerkrachten ook van. Zij krijgen een andere kijk op kinderen, krijgen in de gaten hoe een kind leert en krijgen inzicht in de leerstrategieën van kinderen. Dit begint al op hele jonge leeftijd. Je moet kinderen niet de volwassen benadering opleggen door voorbedachte werkjes voor ze te bedenken, kinderen zijn onderzoekers.” Struik ziet op dat moment de leerkracht meer als een archeoloog en coach.

Cultuur in primaire proces “Mijn uitdaging is om cultuureducatie in het primaire proces van het onderwijs te brengen. Dat is op een aantal scholen o.a. al gaande met Atelier in de school. Haal cultuur weg uit de vrijdagmiddag, haal het uit die creabeasfeer en zet het op de plek waar het thuishoort en neem het serieus. Dat begint nu te komen. Scholen nemen meer tijd en ruimte voor cultuur. Cultuureducatie dezelfde waarde geven als bijvoorbeeld een vak als taal of rekenen vind ik belangrijk. Je moet het niet wegzetten.” Volgens Struik kan cultuureducatie het leren van kinderen versterken en ervoor zorgen dat leerlingen geloof krijgen in eigen kunnen. “Het mooie bij kunsteducatie is dat kinderen tot wasdom komen en betekenisvol gaan leren omdat ze gemotiveerd zijn en omdat ze dingen doen die bij hen passen. Ze worden niet afgerekend op dingen die ze niet kunnen.”

Wij culturen “Ik heb een warm hart voor cultuureducatie. Ik vind dat het een vanzelfsprekendheid moet zijn dat alle kinderen daarmee in aanraking komen. Tevens ligt een nog een prachtige uitdaging om cultuureducatie nog steviger neer te zetten binnen het sociale domein, zorg en welzijn. Dat dit werk bij mij past heeft te maken met dat ik erg houd van verbinden en kansen zien.” Daarnaast vindt Struik zijn baan erg afwisselend, hij heeft “never a dull moment”. Hij zet zich er sterk voor in dat cultuureducatie op waarde wordt ingeschat. “Dat gaat ooit wel gebeuren, de tijd is er rijp voor. Cultuur wint steeds meer terrein. Cultuureducatie is broodnodig. Dat besef van cultuur begint bij hele jonge kinderen al. Cultuur moet net zo’n vanzelfsprekendheid worden als leren zwemmen of peutergym. Cultuur hoort bij het leven, het moet een werkwoord worden: wij culturen.”

Mieke van Veen