Blijdschap vanwege sluiten gaswinput

HEERENVEEN - CDA Heerenveen is verheugd met bekendmaking dat gaswinningsbedrijf Vermilion de put Langezwaag-03 moet sluiten.

Het boren naar gas onder bedrijventerrein IBF is meteen stopgezet. ,,Dat nu wordt ingegrepen, onderstreept ons gevoel van onrechtmatigheid in het proces. Nu Skoatterwâld nog, want ook daar wordt zonder een goedgekeurd plan geboord”, aldus raadslid Hedwich Rinkes van CDA Heerenveen. De partij heeft zich bovenmatig ingespannen rond de discussies over de gaswinning onder de wijk Skoatterwâld en delen van bedrijventerrein IBF Friesland. Vermilion won al twee jaar gas zonder de gemeente Heerenveen en haar bewoners daar van op de hoogte te stellen. ,,Als gemeente hebben we onze frustratie over de gang van zaken geuit. Wij realiseerden ons echter ook dat er andere belangen spelen als je het opneemt tegen het ministerie van economische zaken en Vermilion.” CDA Heerenveen vocht tegen de gang van zaken. ,,Zonder met gemeente Heerenveen en haar bewoners te communiceren, ging  Vermilion door met het winnen van gas. Het bedrijf gaf aan volledig in haar recht te staan. Steeds kregen we met de vragen over rechtmatigheid nul op rekest. Dat er nu door Staatstoezicht op de Mijnen hard wordt ingegrepen, is daarom een overwinning.” Rinkes benadrukt dat in Vermilion in de geest van de nieuwe Mijnbouwwet de gemeente bij het proces had moeten betrekken. ,,De positie van Heerenveen werd ondermijnd. Het is goed dat wij erg stevig op onze strepen zijn gaan staan.”