Verbetering fietspad langs De Linde

WOLVEGA - Het project upgrading fietspad langs De Linde is opgesplitst in drie fases. Fase 1 betreft de upgrading van het gedeelte A-32 tot aan Driewegsluis, uitvoering verdeeld over 2017 (na de zomer) en in 2018.

Fase 2 is het gedeelte van A-32 tot aan Kontermansweg. De uitvoering is gekoppeld aan de werkzaamheden in het kader van de Landinrichting beekdal De Linde. Vooralsnog is uitvoering gepland in 2018 en 2019. Fase 3 betreft de aanleg van een nieuw fietspad tussen de Kontermansweg en het Lolkemabruggetje. Uitvoering van deze fase is voorzien in 2019 en 2020. Er moet nog wel overleg geplaagd worden met de grondeigenaren over de aankoop van grond voor de aanleg van het fietspad. De raadscommissie wil wel per fase te zijner tijd nog wel een financieel overzicht, maar de raad heeft al wel 2,5 miljoen in de meerjarenbegroting opgenomen.
(Foto: Lenus van der Broek)