Vrijmetselaars Heerenveen houden open avond

HEERENVEEN -  – Geestelijke bouwvakkers in Zuid-Oost FrielandDe vrijmetselarij is is sinds 1911 in Zuis-Oost Friesland geworteld in Heerenveen. Het is de oudste broederschap in Nederland op humanitaire grondslag. U kunt a.s. woensdagavond kennismaken met het gedachtegoed van de loge ‘Ken U Zelven’. De broederschapis niet-dogmatisch, besloten maar niet geheim. De leden houden voordrachten, lezingen en proberen kennis te verwerven over tal van filosofische en praktische onderwerpen. Het is de moeite waard eens een bezoek te brengen aan het verrassende logegebouw. Hoewel een mannenclub zijn partners en dames op deze avond van harte welkom. Woensdagavond 12 april. Inloop vanaf 19.30 uur. Begin van de avond 20.00 uur. Er is een eigen parkeerterrein. Schoterlandseweg 30, 8412 SZ Hoornsterzwaag. (Voormalig protestantse kerkje.) Als u een mailtje met uw naam stuurt naar info@logekenuzelven.nl ontvangt u een uitnodiging. Zonder aanmelding bent u even welkom.