Van de Valk een koekoeksei?

HEERENVEEN -  – De Toekan heeft z'n oog op Heerenveen laten vallen. Een stuk grond waar de gemeente geen raad mee weet.De wijk Skoatterwâld is ooit opgezet als een woonwijk van bijzondere allure. Het meest geroemde voorbeeld voor stadsplanning, vormgeving en architectuur in Nederland. Het is er goed wonen en de uitgangspunten van de hele wijk werden aangenaam doorgetrokken tot... de recessie toesloeg. De grondverkoop kwam tot stilstand. De gemeente moest een dure rentepil slikken. Langzamerhand leidde dat tot wanhoopsaanbiedingen van grond (prijsverlaging) en loslaten van ooit zorgvuldig bepaalde uitgangspunten. Ineens stond er een subwijkje zoals kinderen die tekenen, weliswaar gedeeltelijk energieneutraal maar zonder enige vormkwaliteit of aantrekking, geheel in tegenstelling tot de oorspronkelijke landschappelijke en architectonische opzet. Het unieke karakter van de wijk werd sluipend opgegeven. Als er maar een ontwikkelaar kwam die wilde bouwen; de vormverloedering sloeg toe. Auto’s weer in het zicht op straat; straten zoals 60 jaar geleden ook aangelegd werden. Op inspraakavonden werden indertijd bruikbare parkeersuggesties aangedragen die door de gesprekleider zeer bot werden afgedaan: “U denkt toch niet dat...” enz. En nu komt plotseling, in deze toch nog unieke wijk, zich een Van-de-Valk melden. Een hotel met honderden kamers inclusief de nodige parkeervelden. Niet aan de kant van de weg waar al grootschalige bouwwerken staan, nee als entree voor een laagbouw woonwijk. Hoe bedenk je het! Van-de-Valk denkt met Heerenveen mee: de massa is kassa. Skoatterwâld heeft geen behoefte aan een paar honderd wisselende gasten in haar woonwijk. En helemaal niet aan hooliganisme. Want massaverblijf trekt massavolk. Bovendien is genoeg grond aan de andere kant van de snelweg voorhanden. Waarom wil Heerenveen eigenlijk zo’n megalomaan hotel? Op tien minuten rijden staat al een Van-de-Valk hotel in Wolvega, het hotel dat jaren geleden in Heerenveen geweigerd werd. Nu komt de Toekan ten tweede male aangevlogen met een bizar uitvergroot plan. In de Randstad is nauwelijks een hotel van deze proportie te vinden; in Heerenveen dan maar? Als het toch moet, dan a.u.b. op een andere plaats. Een massahotel in wijk Skoaterwâld is als een koekoeksei in een vreemd nest. Van-de-Valk appelmoes kan nog veel narigheid brengen.