Ook FNP in de bres voor Museum Heerenveen

HEERENVEEN - Ook de FNP fractie in de gemeenteraad van  Heerenveen maakt zich sterk voor het behoud van de collectie van Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum voor Heerenveen.

De partij dient hiervoor maandag  bij de behandeling van de cultuurnota een amendement in. “Der is ús troch ferskate reaksjes op sosjale media, yn kranten mar ek yn de fraksje dúdlik makke dat it argyf fan Domela Nieuwenhuis yn Hearrenfean thús heart en we wolle dit boargje”, aldus Maaike Terpstra van de FNP In het voorstel van het college van B en W van PvdA, VVD en CDA wordt de subsidie van het Museum Heerenveen  met 65.000 euro gekort tot 100.000 euro. Directeur Linda Trip heeft hierop aangekondigd dat ze voor dit geld geen museum in stand kan houden en ze vreest dat op termijn het Museum Heerenveen haar deuren moet sluiten. Het bestuur van de stichting Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum, de eigenaar van de collectie van “Ús Ferlosser”, die een plek in het Museum Heerenveen heeft,  heeft aangegeven dat ze dan op zoek wil naar een andere beheerder van haar collectie en het archief dan uit Heerenveen zou kunnen verdwijnen. De FNP wil dit met het amendement voorkomen en stelt dat er zolang er geen oplossing is gevonden voor het behoud van de collectie van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis  Museum ( en andere archieven )  in de gemeente Heerenveen er de komende vier jaar niet getornd mag worden aan de subsidie voor het Museum Heerenveen. In die periode moet het Museum Heerenveen samen met anderen de kans krijgen om nieuwe plannen te ontwikkelen voor het Museum waardoor op termijn meer mensen een bezoek zullen brengen aan het museum in de Heerenveense School.