Dorpsarchief Steggerda houdt sneupersmiddag

STEGGERDA -  Zondag 9 april houdt DorpsArchief Steggerda wederom een sneupersmiddag. Opnieuw wordt een stukje dorpsgeschiedenis belicht.

Deze keer gaat het over de vroegere verveningen in Steggerda en over het reilen en zeilen van boeren in het dorp vanaf 1900. De sneupersmiddag heeft daarom als thema mee gekregen “Verveners en boeren in Steggerda”. Steggerda kent een interessante geschiedenis van met name hoogveen verveningen. In de periode van rond 1600 tot 1800 kende Steggerda een “eigen” verveningscompagnie: de Compagnie van de Steggerder Sloot, met een eigen Compagnonshuis midden in het centrum van het huidige Steggerda. Oud-dorpsgenoot Jelle Roorda heeft veel studie gemaakt van de verveningsgeschiedenis van Steggerda en zal daarover tijdens de sneupersmiddag een lezing houden. Zijn lezing – met beeldmateriaal -  begint om 14.15 uur. Ook de boerengeschiedenis  kent vele interessante aspecten. Denk aan de bloeiende zuivelfabriek, die jarenlang de economische motor van het dorp was. Steggerda kende een Boerenleenbank, door boeren in het leven geroepen. Voorts een eigen lagere landbouwschool.  Zowel de plaatselijke katholieke parochie, als de hervormde gemeente bezaten en bezitten meerdere zogenoemde “kerkenplaatsen”, met omvangrijke landerijen. Over een twintigtal aansprekende boerderijen is onder meer in relatie tot het voorgaande informatie verzameld. Ook over de vroegere bewoners. Behalve boeren komen ook allerlei beroepen, verweven met het boerenbestaan aan bod. En uiteraard ook de vele verenigingen en organisaties, die samenhingen met  het boerenleven. Met een aantal betrokkenen of nazaten zijn vraaggesprekken gehouden. Over hoe het vroeger was in de agrarische sector. Die vraaggesprekken zijn vastgelegd in een film. Het vertonen van deze film is om 15.30 uur. De commissie DorpsArchief Steggerda hoopt, dat haar inspanningen om veel interessant materiaal te tonen, beloond worden met een grote publieke belangstelling. De sneupersmiddag wordt gehouden in het Multifunctioneel Centrum in Steggerda, Hendrik Deddenstraat 6. Vanaf 14.00 uur kan men  (gratis) naar binnenlopen.