Yoram Ish-Hurwitz benoemd tot lid adviescommissies cultuur

HEERENVEEN -  Yoram Ish-Hurwitz, pianist en artistiek leider van Oranjewoud Festival is door Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel benoemd tot lid van de Adviescommissies Cultuur van beide provincies.

De commissies zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van provinciale subsidieaanvragen door podiumkunsten, festivals en andere culturele producties en het uitbrengen van inhoudelijke adviezen aan Gedeputeerde Staten. De benoeming heeft betrekking op de periode 2017-2020.