Lutz Jacobi geeft gastles op het Nordwin College

HEERENVEEN -  De MBO lessen van het Nordwin College stonden deze week in het teken van leren in loopbaan en burgerschap.

Het doel van deze week was dat de studenten op een actieve en praktische manier in aanraking komen met verschillende onderwerpen.  De studenten kregen de gehele week les in onder andere tienermoederschap, zelfverdediging en orgaandonatie. Op dinsdagochtend mocht Lutz Jacobi de spits afbijten met een gastcollege. Tijdens dit college vertelde ze over haar ervaringen van de afgelopen 11 jaar als tweede kamerlid. De kracht van dit college was dat Lutz een duidelijke verbinding kon leggen tussen de beleefwereld van de studenten en de werkzaamheden van de tweede kamer. Onderwerpen als weidevogelbeheer, maar ook de incidenten met mestsilo’s kwamen aan de orde. Ook konden de studenten meediscussiëren over het onderwerp goed burgerschap.