Gemeente Heerenveen tekent voor een gezamenlijke klachtenregeling

HEERENVEEN -  Caleidoscoop, GGD afdeling jeugdgezondheidszorg, het Sociaal consortium Friesland en de gemeente tekenen voor een gezamenlijke klachtenregeling.

Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin doet mee aan de regeling. De gemeente voert veel taken met deze partners uit. Voor bewoners was niet altijd duidelijk met wie je te maken hebt en waar je terecht kan met een klacht. Dat is nu opgelost. Wethouder Hans Broekhuizen: “Om te beginnen worden mensen die een klacht hebben, altijd eerst uitgenodigd voor een gesprek. Veel klachten worden op die manier ook naar tevredenheid opgelost. Maar soms weten de mensen niet goed waar ze terecht kunnen om iets te melden. Deze gezamenlijke regeling schept duidelijkheid voor de inwoners. Het maakt niet uit bij wie van de partners de klacht terecht komt, de klacht wordt in behandeling genomen. En voor de afhandeling van die klacht gelden overal dezelfde kwaliteitsregels.” Onafhankelijke klachtencommissie Een toenemend aantal mensen is afhankelijk van voorzieningen die de gemeente beschikbaar stelt op het gebied van werk, zorg en inkomen. Dit gaat heel vaak goed, maar af en toe niet. Als mensen een klacht hebben over hoe ze behandeld zijn of vinden dat er niet naar hen geluisterd is, moeten ze dit kwijt kunnen. Dit kan door een brief te sturen of te mailen. En als bewoners er moeite mee hebben iets op papier te zetten, helpt de gemeente hierbij. Lukt het uiteindelijk niet om onderling het probleem op te lossen, dan is er een onafhankelijke klachtencommissie die zich over de klacht kan buigen. Leren van ervaringen Met de nieuwe klachtenregeling wil de gemeente de kwaliteit van de zorg verder verbeteren. Tijdens het gehele traject van hulpverlening wordt cliënten regelmatig gevraagd hoe ze de hulpverlening ervaren. Zo leert de gemeente van de opmerkingen en is het mogelijk de dienstverlening te verbeteren.