Lionsclub Heerenveen biedt kinderen sportkansen

HEERENVEEN - De jubilerende Lionsclub Heerenveen e.o. (50) organiseert in de eigen gemeente een sportmiddag voor kinderen, voor wie sporten financieel niet bereikbaar is.

“We stellen ze in de gelegenheid om deel te nemen aan een sportmiddag in het Abe Lenstrastadion. Bovendien mogen ze een jaar lang gratis  sporten bij een club naar hun keuze. Onze ambitie is om zo 100 kinderen aan het sporten te krijgen”, zegt Jerry Speel als drijvende kracht achter die activiteit. Om een en ander financieel mogelijk te maken werd in maart al een tennistoernooi georganiseerd voor bedrijventeams. Het vervolg daarop is een groots opgezet Midzomer golftoernooi op 23 juni a.s. op de fraai gelegen en goed geoutilleerde baan bij St. Nicolaasga. Het welslagen  daarvan staat en valt bijna vanzelfsprekend met de medewerking van het bedrijfsleven, waarvoor in de vorm van sponsoring en/of inschrijving van teams diverse pakketten zijn samengesteld.  Speel: “Dat lijkt al goed, maar we zijn naarstig op zoek naar nog meer deelname. Ook hier geldt ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’; in dit geval bij de kinderen die voor de sportbeleving in aanmerking komen.'' In samenwerking met het Jeugdsportfonds worden daarvoor kinderen geselecteerd uit gezinnen die niet draagkrachtig genoeg zijn om gedurende een jaar contributie te betalen aan een van de vele sportverenigingen in de gemeente Heerenveen. Om die opzet meerjarig te kunnen realiseren, is het streven gericht op structurele samenwerking met hiervoor vermelde organisaties. Inmiddels is een organisatie, bestaande uit de Lions Piet Stoelwinder, Paul de Jong en Erwin Pijlman, in het leven geroepen om de sportdag in goede banen te leiden. Jerry Speel: “Het belooft een mooie dag te worden met een rondleiding door het Abe Lenstrastadion en een persconferentie met enkele spelers van Sc. Heerenveen. Verder zullen enkele sportverenigingen acte de présence geven om er een bijzondere belevenis van te maken.” Dat de Lionsclub Heerenveen e.o. daarmee, en met de voorbereidingen van het golftoernooi, op de goede weg is, werd onlangs al bevestigd door de financiële medewerking van de ‘eigen’ organisatie Lions Quest. Het kerndoel van die stichting is het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jong-volwassenen. Daarmee wordt beoogd dat die groep zich sociaal vaardig ontwikkelt, op dat vlak relaties kan aangaan en die weet te onderhouden.  Jerry Speel: “Een actieve bijdrage daaraan komt ten goede aan de ontwikkeling èn de toekomst van het kind, het gezin en uiteindelijk ook aan ons aller samenleving”.