De Uitdaging: “Jeugdzorg verder vormgeven”

Heerenveen - In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Hans Broekhuizen, wethouder bij de gemeente Heerenveen.

Het beroep van wethouder stond vroeger niet op het lijstje van mogelijke beroepskeuzes van Hans Broekhuizen (38). Wel was hij op de middelbare school al geïnteresseerd in overheid en politiek. Hij overwoog een studie archeologie of geschiedenis en dacht ook na over een studie geneeskunde. Uiteindelijk is hij bestuurskunde en overheidsmanagement gaan doen in Leeuwarden, gevolgd door een studie politicologie in Groningen. Verschillende functies als ambtenaar volgden. Zo is hij onder ander werkzaam geweest bij het kabinet van de commissaris van de Koning van de provincie Groningen en Flevoland. In 2010 kwam hij voor het CDA in de gemeenteraad en sinds 2014 is hij wethouder bij de gemeente Heerenveen.

Wethouder “De functie van wethouder sluit goed aan op mijn vorige banen. Ik was actief binnen de overheid en daardoor had ik een kijkje in de keuken kunnen nemen. Voor de functie van wethouder hoef je niet per se al politiek actief te zijn, je kunt ook uit het bedrijfsleven komen”, aldus Hans Broekhuizen. De wethouder ziet het wel als een voordeel dat hij ambtenaar is geweest. “Ik snap daardoor ook een beetje die wereld, ik weet hoe dingen daarin werken, hoe ambtenaren denken en hoe ze komen tot producten die dan hier op tafel komen. In het begin had ik vaak de neiging om het zelf allemaal te doen, dat was wel een kleine valkuil.”

Divers Hij vindt de gemeente een hele mooie bestuurslaag. “Je bent heel strategisch bezig, maar elke dag, waar je ook bent, kom je tegen waar je mee bezig bent. Ik word door mensen aangesproken van: dit gaat goed of dit kan beter.” De wethouder gaat regelmatig op werkbezoek, dan bezoekt hij scholen of gaat hij langs bij het centrum voor jeugd en gezin. “Ik zie daar dan de kinderen waar ik verantwoordelijk voor ben en waar wij beleid voor maken. Dat vind ik heel mooi als wethouder, je zit dicht bij de mensen. Het is anders dan werken in Den Haag of voor de provincie werken, dan zit je er verder van af.” Los van het feit dat Hans Broekhuizen zijn baan heel divers vindt, vindt hij het ook fijn dat hij een brede portefeuille heeft. “Ik heb jeugdzorg in mijn portefeuille, dat is een mensending, maar ik ben ook verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte en daartussen zit cultuur: hoe gaan we om met onze musea? Dat vind ik heel interessant allemaal.”

Kinderen “Met alles leer je wel affiniteit hebben, juist omdat het zo breed is. Het is nooit zo dat je op alle onderdelen deskundig bent, van alles weet je een beetje. Het onderdeel uit mijn portefeuille dat ik persoonlijk erg belangrijk en leuk vind om te doen, is alles wat wij doen met jeugdzorg. Alles rond kinderen. Mijn persoonlijke ambitie is dat elk kind een goede start in het leven krijgt. Dat verdienen alle kinderen.” Door onder andere voorlichting aan zwangere vrouwen te geven, kinderen waar het niet zo goed mee gaat hulp aan te bieden en te helpen bij vechtscheidingen, wil hij als overheid een helpende hand bieden en een steuntje in de rug te geven.

“Jeugdzorg goed verder vormgeven” De uitdaging van de wethouder ligt ook op het gebied van zorg. “Sinds de decentralisatie in 2015 is Heerenveen als gemeente helemaal verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De uitdaging is om dat goed als organisatie op te pakken, maar ook dat wij daar onze mensen goed voor opleiden en trainen zodat zij goed hun werk doen in de dorpen en wijken. Dat hebben we nu na de eerste twee jaar wel goed in de vingers en het is nu de zaak dat dat steeds een kwaliteit dieper kan.” Zo gaat Heerenveen nu meer investeren in jongerenwerkers op scholen in combinatie met andere gemeentes. “Ook al kom je uit Joure en zit je hier op school, dan zorgen wij samen met die andere gemeente dat er jongerenwerkers zijn op die scholen waar jij met je probleem naar toe kunt en omgekeerd dat zij zien dat je ergens mee zit. Dit is allemaal laagdrempelig. Het gaat erom dat scholieren iemand vertrouwen en hun verhaal bij diegene kwijt kunnen. Hoe eerder je ergens bij bent, bijvoorbeeld bij een beginnende depressie of beginnend schoolverlater, hoe beter het is.”

Ambities Hans Broekhuizen zou dan ook nog graag als wethouder willen bereiken dát kinderen zich vertrouwd voelen en dat het normaal is om met een jongerenwerker te praten. “Wij zijn daar al mee bezig. Nu is dat bijvoorbeeld twaalf uur per week, maar het zou mooi zijn om dat uit te breiden.” Een tweede punt waar de wethouder graag nog meer aandacht voor wil generen, is het effect van een scheiding op kinderen. “Een kwart van de problemen die we bij kinderen tegenkomen, heeft daar mee te maken. Daar zou ik de komende tijd meer aandacht voor willen.” Om deze ambities te verwezenlijken plakt hij er graag nog een termijn van wethouder aan vast. “Ik vind het hartstikke leuk, ik ben nog niet klaar.”

Mieke van Veen