37 sollicitanten voor ambt burgemeester Weststellingwerf

WOLVEGA -  Voor het ambt van burgemeester van de gemeente Weststellingwerf hebben zich 37 sollicitanten gemeld.

Meer dan de helft (20) van de 9 vrouwen en 28 mannen is tussen de vijftig en zestig jaar oud. Onder VVD’ers is de animo het grootst met 8 gegadigden. Hierna volgen GroenLinks (7) en PvdA (6). Van vijf van de kandidaten is de politieke kleur niet bekend. De overige sollicitanten zijn aangesloten bij CDA (3), D66 (3), lokale partijen (3), de ChristenUnie en de FNP (1). Drie van de belangstellenden zijn onder de veertig jaar, zeven zijn in de veertig en de overige zeven boven de zestig jaar. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok maakt een selectie uit de sollicitanten en overlegt hierover met de gemeentelijke vertrouwenscommissie. De commissie spreekt met de geselecteerde kandidaten en brengt aan de raad verslag uit, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan, en in welke volgorde. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt in zijn voordracht aan de Kroon in beginsel de aanbeveling van de raad. De Kroon benoemt vervolgens de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit. De nieuwe burgemeester volgt dan waarschijnlijk in de zomer burgemeester Gerard van Klaveren (65, VVD) op. Van Klaveren is sinds 2005 burgemeester van de gemeente, heeft aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen en stopt per 1 juli.