Ingezonden: Open brief aan de gemeenteraad van Heerenveen

Heerenveen - Beste leden van de gemeenteraad van Heerenveen

U beslist eerdaags over de Cultuurnota 2017. In deze nota wordt een korting van het budget van het Museum Heerenveen voorgesteld. De tweede forse korting op rij, waardoor er van het oorspronkelijke budget van € 254.000,- nog slechts € 100.000,- overblijft. Daarmee is de gemeente Heerenveen qua investering in het eigen cultuurhistorische museum terug op het niveau van de  jaren 1980, toen het van Oudheidkamer Museum Willem van Haren werd. Staat de gemeente Heerenveen het water in financiële zin zo hoog aan de lippen, of geeft het niet meer om de eigen geschiedenis? Juist in deze tijd waarin het vraagstuk van de eigen identiteit, waar komen we vandaan, wat delen we met elkaar, zo hoog op de maatschappelijke agenda staat, zou je eerder het tegenovergestelde verwachten. Ik heb Heerenveen leren kennen als een gemeente met een heel eigen karakter. Waar men durft te ondernemen. Waar zaken van de grond komen die elders alleen in de grote steden gerealiseerd worden. Deze mentaliteit komt ergens vandaan. De wortels daarvan liggen in het verleden. Het is in deze snel veranderende wereld zeer waardevol je steeds van die wortels bewust te zijn. ‘Ken het verleden, creëer je toekomst’. Bij een stevig op de toekomst gericht gemeentelijk beleid hoort ook aandacht voor je eigen verleden en dus voor het museum dat dit koestert en uitdraagt, Museum Heerenveen. Geef het museum de kans om die missie waar te maken. Ad Geerdink Directeur Museum Willem van Haren / Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum 1990-2001 Thans directeur Westfries Museum, Hoorn