Haantjes bakken in verband met de Palmzondagoptocht

Heerenveen - AKKRUM - Op zondag 9 april vindt in Akkrum weer de traditionele Palmzondagoptocht plaats. De start is om 11.15 uur bij Hotel Goerres.

Onder begeleiding van fanfare en drumband lopen de kinderen, ouders en pakes en beppes via Leppehiem (zorgcentrum) naar Coopersburg. Bij Coopersburg zal de (loco-)burgemeester de kinderen toespreken. Voorafgaand aan dit gebeuren kunnen de kinderen haantjes bakken in de bakkerij van bakker Marten Boonstra in Akkrum en wel op donderdag 6 april a.s. om 14.30 uur. De winkel van bakker Boonstra bevindt zich in het centrum van Akkrum aan de Buorren.