,Duidelijkheid voor wijkruimte MFC De Akkers'

HEERENVEEN -  De PvdA wil van het college van B&W opheldering over de wijkruimte in MFC De Akkers.   

Dit nieuwe multifunctionele centrum is op 1 maart 2017 in gebruik genomen door de twee basisscholen Spring! en Route 0513 en de kinderopvang van Kinderwoud. Het wijkplatform heeft tot op heden nog geen plek in het nieuwe gebouw. De PvdA wil weten of het klopt dat de afspraken voor het gebruik van de wijkruimte tussen de scholen en het wijkplatform nog niet zijn vastgelegd. “Wij hebben begrepen dat het wijkplatform een forse huurbijdrage moet leveren, terwijl het beschikbare budget is bedoeld voor het organiseren  van activiteiten”, zegt raadslid Betty van der Ven. De PvdA ziet graag dat de MFC gaat functioneren als laagdrempelig en toegankelijk  ‘hart van de wijk’. “We hopen dat het college van B&W zich daar sterk voor wil maken en dat de impasse tussen de scholen en het wijkplatform voor de officiële opening is doorbroken”, aldus Betty van der Ven. De PvdA heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de toekomst van de wijkruimte.