CDA zet tanden in zorgplicht gaswinning

HEERENVEEN - ,,College, sta op voor uw burgers.” Deze oproep deed CDA-raadslid Hedwich Rinkes tijdens de raadsvergadering. De gaswinning onder de wijk Skoatterwâld en bedrijventerrein IBF stond op de agenda. Donderdagavond bleek tijdens een bewonersbijeenkomst in het Abe Lenstrastadion dat er nog veel onrust en wantrouwen leeft. ,,Gemeente Heerenveen moet haar zorgplicht waarmaken.”

Met motie, die maandag in de gemeenteraad breed werd ondersteund, beoogt CDA Heerenveen om het college van burgemeester en wethouders weer in een positie te brengen, waarmee de zorgplicht wordt waargemaakt. ,,Inwoners moeten weten wat ze aan hun gemeente hebben”, vindt Rinkes. Het CDA-raadslid ervaart tot dusver een machteloos gevoel in de discussie. ,,De toezichthouder op de mijnbouw legde een last onder dwangsom op aan Vermilion voor onrechtmatige winning uit de put in Langezwaag. Een put waar in de laatste weken van 2016 direct al 7,7 miljoen kuub gas uit gewonnen is. Dat is erg veel ten opzichte van de twee andere putten in Langezwaag. Dat doet zeer omdat per 1 januari 2017 een nulmeting verplicht is. Net voor die datum is gestart met de winning. Bovendien doet het zeer omdat het staatstoezicht ook heeft aangegeven dat Vermilion het boren vanuit deze put moet opschorten, maar dit tot nu toe niet doet.”   CDA Heerenveen zet bewust haar tanden in het onderwerp, omdat haast is geboden. De gaswinning gaat namelijk door en er zijn nog geen nulmetingen gedaan. ,,Er is onrust, er wordt volop geïnvesteerd in de wijk Skoatterwâld. Ook elders in onze gemeente heersen nog veel zorgen en zijn er vragen.” De nadelige gevolgen van de gaswinning moeten volgens Rinkes worden beperkt. Nulmetingen zijn daarom cruciaal. ,,Het college moet het bureau aanwijzen dat de metingen verricht. Niet Vermilion, want dat komt het vertrouwen niet ten goede. De kosten worden betaald door het gaswinningsbedrijf. Dat vinden we heel redelijk aangezien Vermilion de veroorzaker is. We voelen ons daarbij gesteund door de aangepaste Mijnbouwwet.”   Met de informatiebijeenkomst van donderdagavond is een stap in de goede richting gezet. ,,Ook al neemt dit zorgen en wantrouwen misschien niet weg, onze inwoners kunnen hun zegje doen.” De toezegging van het college voor de nulmetingen stemt Rinkes tevreden. Ze blijft echter kritisch. ,,We willen dat alle kosten door de gaswinning en de gebrekkige communicatie daarover, die nu en in de toekomst door de gemeente worden gemaakt door Vermilion worden betaald. Niet door de Heerenveense belastingbetaler.”