Ontmoetingsdag nabestaan na Zelfdoding Friesland

HEERENVEEN -  Op zaterdag 8 april organiseert de Stichting Nabestaan na Zelfdoding Friesland weer een ontmoetingsdag voor mensen die nabestaande zijn van een zelfdoding.

Locatie van de ontmoetingsdag: Trinitas,  Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen. Maria Derksen geeft een lezing. Maria heeft een praktijk voor Rouw en Verlies in Groningen. Ze begeleidt mensen in het verwerken van rouw en verlies. Ook geeft ze lezingen en workshops voor zowel kinderen, jongeren en volwassenen. Na de lezing is er gelegenheid om na te praten. En er is muziek. ’s Middags zijn er groepsgesprekken met mensen die hetzelfde verlies hebben geleden en workshops schrijven en schilderen. De dag begint om 10.00 uur en eindigt om ongeveer 14.30 uur. Toegang: € 15,00, inclusief koffie, thee en lunch. Het doel van de ontmoetingsdag - bezocht door nabestaanden uit Friesland, Groningen en Drenthe - is om elkaar te ontmoeten en te ondersteunen. Hulpverleners, pastores, artsen, uitvaartverzorgers, leerlingen van relevante opleidingen en andere belangstellenden zijn ook welkom. De dag wordt georganiseerd door Stichting Nabestaan na Zelfdoding Friesland. Op de website www.abestaandennazelfdodingfrl.nl  is meer te lezen over de activiteiten van de stichting.