Caleidoscoop Heerenveen heeft nieuwe directeur

HEERENVEEN -  Met de benoeming van de 48-jarige H.N. de Kluizenaar uit IJlst heeft Caleidoscoop Heerenveen (Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening) per 1 april a.s. weer een directeur-bestuurder.

De functie kwam vrij op 1 maart 2017 en in een voortvarende procedure is uit ongeveer 50 sollicitanten  De Kluizenaar geselecteerd en benoemd. De Kluizenaar heeft een loopbaan achter de rug bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (het COA) en HALT-Nederland. Zijn  benoeming is met volledige instemming van de personeelsvertegenwoordiging van Caleidoscoop gebeurd.