Loting in wijk de Greiden succesvol

HEERENVEEN -  In De Greiden zijn de wijkbewoners aan zet. Samen met de gemeente zijn zij een BUITENgewoon experiment aangegaan.

Een groep wijkbewoners gaat een plan maken voor de openbare ruimte. Uit alle volwassen inwoners in De Greiden zijn willekeurig 25 mensen geloot. Zij zijn door wethouder Jelle Zoetendal persoonlijk gevraagd om plaats te nemen in een forum. Loting van het forum Iedere kiesgerechtigde inwoner uit de wijk maakte kans om te worden ingeloot. Een mix van mensen, mening en belangen. De afgelopen week verraste de wethouder de eerste bewoner met een persoonlijk bezoek. Het eerste antwoord was gelijk positief. Datzelfde gold voor nummer twee. Inmiddels zijn de  forumleden bekend en kunnen zij aan de slag. Het forum aan de slag Donderdag 30 maart krijgen de leden van het forum uitleg over hun taak en informatie die ze nodig hebben om het plan te kunnen maken. Ze gaan onder andere de wijk in, om nog meer BUITENgewone ideeën te verzamelen. In de weken daarna worden bijeenkomsten gehouden, waarin het forum en wijkbewoners samen praten over de openbare ruimte. De ingelote wijkbewoners zitten ongeveer drieënhalve maand in het forum. Het experiment is eind maart gestart en het plan voor de openbare ruimte wordt in principe voor de zomervakantie afgerond. Als het plan klaar is, wordt het aan de hele wijk en aan de gemeenteraad gepresenteerd. Bijeenkomsten zijn openbaar Alle bijeenkomsten zijn openbaar. Ook inwoners die niet ingeloot zijn kunnen actief meepraten. Dat geldt ook voor wijkbewoners die jonger zijn dan 18 jaar. Het forum neemt uiteindelijk het besluit. Hiermee zet de gemeente Heerenveen een grote stap richting lokale democratie. Foto's Max van Gelder