Nieuwe centrummanager moet winkelhart aantrekkelijk maken

HEERENVEEN -   In het centrum van Heerenveen start vanaf deze zomer een centrummanager. Deze wordt aangesteld door retail- en horecaondernemers uit het centrum en financieel ondersteund door de gemeente Heerenveen.

De centrummanager zet zich in om het centrum van Heerenveen bruisend, aantrekkelijk en economisch gezond te houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Wethouder Coby van der Laan: “Ondernemers in het centrum werken al jaren goed met elkaar samen als het gaat om het organiseren van evenementen. Om deze samenwerking verder te verdiepen en te verbreden is een stichting voor centrummanagement ‘Centrum Promotie Heerenveen’ opgericht. De nieuwe centrummanager valt onder de stichting”. Werkzaamheden centrummanager De centrummanager gaat aan de slag met een aantal aandachtspunten voor het centrum. Zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de beleving en aantrekkingskracht, een sterkere profilering van evenementen en het tegengaan van leegstand. Om dit op een professionele manier op te kunnen pakken, krijgt de stichting subsidie. Het grootste deel van de subsidie bestaat uit de reclamebelasting die door de ondernemers zelf wordt opgebracht. De rest wordt aangevuld door de gemeente Heerenveen. Het eerste jaar beschikt de stichting over een bedrag van ongeveer 200.000 euro. Met deze middelen kan de stichting onder andere evenementen financieel ondersteunen. Financieel Eerder werden de voor evenementen in het centrum van Heerenveen beschikbare middelen verdeeld door de gemeente, in nauw overleg met de Heerenveense Ondernemers Vereniging (HOV) en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Vanaf 2017 beheert het centrummanagement de evenementenbudgetten. De centrummanager wordt binnenkort geïntroduceerd door de stichting.