Er komt geen asielzoekerscentrum in Heerenveen

HEERENVEEN -  Er komt geen asielzoekerscentrum in Heerenveen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad laten weten als reactie op een brief van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

In de brief zegt het COA dat de kans klein is dat de opvangplekken in Heerenveen nodig zijn, omdat de instroom van vluchtelingen steeds verder afneemt. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om een streep door de huidige azc-plannen te zetten.

 Niet bouwen voor leegstand

Burgemeester Tjeerd van der Zwan: “We vinden het jammer dat het azc niet doorgaat. In onze gemeente is er veel steun voor de opvang van asielzoekers. Dat is wel gebleken uit de grote betrokkenheid van inwoners bij de plannen en de zeer constructieve samenwerking met de leden van de klankbordgroep azc. We hebben als college uitvoerig met het COA gesproken over nut en noodzaak van een azc in onze gemeente en we vinden bouwen voor leegstand geen goede zaak.”

 Aandacht voor vluchtelingen blijft nodig

De huidige daling van de instroom van vluchtelingen in ons land betekent niet dat de aandacht voor vluchtelingen niet meer nodig is. Van der Zwan: “Wij proberen samen met heel veel anderen in onze gemeente Heerenveense vluchtelingen met een verblijfsvergunning een goede plek in ons midden te geven. Nu de acute noodzaak voor het azc wegvalt kunnen we een extra bijdrage echter niet meer bieden. Mocht in de toekomst de vluchtelingenstroom toenemen en het COA opnieuw een beroep op ons doen, dan staan we daarvoor open.”

 Afronding project

Veel mensen hebben in het afgelopen jaar tijd en aandacht besteed aan de voorbereiding van de komst van het azc. Als gemeente waarderen wij de getoonde inzet en betrokkenheid bijzonder. Alle betrokkenen zijn benaderd over de afronding van het project.