Gemeenteraad: geen nieuwe gasboringen

HEERENVEEN -  De gemeenteraad van Heerenveen heeft ingestemd met de motie van D66. Deze  motie spreekt zich uit tegen nieuwe gasboringen onder Heerenveens grondgebied.

“Het aanboren van nieuwe gasputten past simpelweg niet bij de ambitie van een fossielvrije gemeente”, aldus fractievoorzitter Pieter van der Mark. Hoewel D66 een half jaar geleden samen met Groenlinks en FNP nog opmerkelijk alleen stond, wisten deze partijen deze week  in een gezamenlijke motie de meerderheid van de raad te overtuigen: het college moet zich inspannen om het aanboren van nieuwe putten onder Heerenveens grondgebied te voorkomen. GB Heerenveen en de VVD keerden zich tegen dit plan. Zij wierpen op dat de behoefte aan gas nog te groot is om nu een resoluut nee te laten horen. “Als we blijven meewerken aan het aanbod van nieuw gas, houden we onze verslaving aan fossiele energiebronnen in stand”, wierp Van der Mark tegen, “als het boren naar nieuw gas moeilijker wordt, zullen alternatieven interessanter worden. Het is een kleine bijdrage die wij kunnen leveren aan de grote alomvattende energietransitie. “Ik roep u allen op dit te ondersteunen”. De motie werd met grote meerderheid aangenomen.