CBS De Spoorwijzer plant 27 bomen in Nijehaske voor Boomfeestdag 2017

HEERENVEEN - Woensdag 22 maart aanstaande is het weer Nationale Boomfeestdag. Sinds 1957 wordt deze dag gevierd.

De gemeente Heerenveen doet al jaren mee aan deze feestelijke manier om kinderen bij het groen in hun leefomgeving te betrekken. Deze keer planten kinderen van CBS De Spoorwijzer nieuwe bomen in de wijk Nijehaske. 'Bomen verbinden’ Waar het op Boomfeestdag natuurlijk om draait, is het planten van bomen door kinderen. De Nationale Stichting Boomfeestdag heeft dit jaar als thema 'Bomen verbinden’. Bomen verbinden en verrijken, zorgen voor een schonere en gezondere lucht en dragen zo bij aan een gezonde en duurzame wereld voor volgende generaties. Langs de Roede Donderdag 23 maart rond half 9 planten de kinderen samen met wethouder hans Broekhuizen en medewerkers van het wijkteam de nieuwe bomen. Door de ziekte in de essen moesten er bomen gekapt langs de Roede in Nijehaske en worden er nu weer 27 nieuwe bomen geplant. Verschillende soorten Er worden verschillende soorten geplant om de biodiversiteit te vergroten en de kans op uitval door ziekte te beperken. Zo komen er eiken, iepen, moerascipressen, esdoorns, berken en een wilg. Bomen in wijken, langs straten en op pleinen zorgen ervoor dat mensen zich lichamelijk en geestelijk gezonder voelen, minder gestrest. Een groene, bomenrijke leefomgeving nodigt uit tot bewegen: wandelen , fietsen , spelen. Meer informatie over de Boomfeestdag: www.boomfeestdag.nl