Heerenveen laat effecten gaswinning door een onafhankelijke partij toetsen

HEERENVEEN -  Het Heerenveense college van burgemeester en wethouders laat een second opinion uitvoeren naar de gaswinning van Vermilion.

Het college vraagt hiervoor Fugro, als onafhankelijke partij. Bij de second opinion wordt het hele gebied meegenomen, waar vanuit Langezwaag gas wordt gewonnen. Wethouder Siebren Siebenga: “Onze inwoners hebben vragen over de effecten van de gaswinning op de huizen en infrastructuur. Wij hebben voldoende vertrouwen in de toetsing door het rijk. Toch neemt dit niet weg dat met een extra doorlichting door een onafhankelijke partij de vragen van inwoners beantwoord kunnen worden. Vandaar dat wij besloten hebben Fugro de opdracht te geven om een second opinion uit te voeren.” Second opinion Bij de second opinion toetst Fugro de cijfers die bij het ministerie van Economische Zaken ingediend zijn. Hierbij wordt gekeken naar de mate van de bodemdaling en het optreden van trillingen. De gemeente kan de uitkomsten van de second opinion mogelijk ook gebruiken voor de advisering aan het rijk over het meest recente winningsplan. Onafhankelijke partij Fugro opereert wereldwijd en verzamelt en interpreteert gegevens over het aardoppervlak en de bodem. Ze hebben hierdoor veel expertise op het terrein van mijnbouw, waaronder de effecten daarvan op huizen en infrastructuur.