Christelijk en katholiek onderwijs in actie voor hoopvolle samenleving

HEERENVEEN - Ruim 100.000 leerlingen van meer dan 400 scholen in heel Nederland nemen komende week deel aan de Week van de Hoop. Ook veel scholen in Heerenveen doen mee. Zij vragen daarmee aandacht voor de hoopvolle dingen die iedere dag gebeuren in het onderwijs: juist in een tijd waarin angst, polarisatie en verharding in de samenleving overheersen.

De Week van de Hoop wordt georganiseerd door Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. In Friesland doen zeker 45 scholen mee, waaronder bijvoorbeeld de Dr. Algraschool in Leeuwarden, het Bornego College in Heerenveen en It Harspit in Oppenhuizen. Docenten en leerlingen denken samen na over vragen als: waar krijg je hoop van in een moeilijke situatie, en welke oplossingen kun je bedenken voor problemen die je tegenkomt? Hoopvolle scholen Met hun deelname aan de Week van de Hoop willen de scholen een signaal afgeven. “Goed onderwijs is de basis voor een hoopvolle samenleving”, legt voorzitter Wim Kuiper van Verus uit. “Er is veel maatschappelijke onrust en verdeeldheid in Nederland, en soms lijkt het alsof weinig ons nog samenbindt. Tegelijk maken we op onze scholen elke dag mee hoe leerlingen en docenten moeilijke situaties veranderen in hoopvolle momenten. Dat laten we graag zien aan Nederland, dus daar zetten we deze week vol de schijnwerpers op.” Roeping Met de actie wil Verus ook laten zien hoe mooi het vak van docent is, zegt voorzitter Kuiper. “Docenten zijn hoop-ambassadeurs: zij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze kinderen. Maar veel leraren haken momenteel af, omdat ze verzanden in bureaucratie en administratie. En omdat de nadruk in het onderwijs teveel ligt op economisch succes en leerprestaties. Docenten worden ten diepste echter gedreven door hoop en idealen. De politiek zou leraren meer bij hun roeping moeten ondersteunen.”   Hoop in de klas Voor de Week van de Hoop is een speciale ‘Ik Heb Hoop’-app ontwikkeld, met diverse op maat gemaakte lespakketten. Zo bedenken basisschoolleerlingen hoopvolle ideeën voor problemen in de wereld om hen heen, leren leerlingen in het voortgezet onderwijs hoe je in moeilijke situaties toch hoop kunt hebben, en gaan studenten in het mbo en hbo aan de hand van een talkshow met elkaar in gesprek over hoop. Al het lesmateriaal is te vinden op de themasite www.ikhebhoop.nl. Ook is hier een ‘Wall of Hoop’ ingericht, waar alle deelnemende leerlingen hun eigen video’s met hoopvolle verhalen en ideeën kunnen delen.   Meer over Verus Verus is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Ruim 4.000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn bij Verus aangesloten. Meer dan de helft van alle Nederlandse leerlingen en studenten gaat naar één van deze scholen. Verus organiseert voor het eerst de Week van de Hoop, van 20 t/m 26 maart.