Informatieve avond over rouwproces

HEERENVEEN -  Op dinsdag 28 maart om 20.00 uur organiseren  Berber de Haan en Gonneke Haaksma een lezing over de ‘hobbels’ die soms ervaren worden in het rouwproces.

Uitvaartvrouwen Berber en Gonneke zijn de eigenaren van Haaksma & de Haan Uitvaart. De spreker deze avond is Janny van ’t Zand-Fokkema uit Steenwijk. Zij is coach, rouwtherapeut en systeem therapeut. Aan de hand van een aantal concrete situaties gaat zij in op wat er zoal kan spelen.   Haaksma & de Haan Uitvaart (HHU) is gevestigd in Heerenveen met werklocaties in Zuidwest Friesland en Steenwijk. HHU vindt het heel belangrijk dat een familie de ruimte krijgt om – na een overlijden – het afscheid samen vorm te geven.  Soms blijkt in het werk dat er gevoeligheden liggen en men wil deze avond eens wat dieper op de relaties ingaan. Uiteraard is er deze avond ruimte voor vragen uit de zaal. De bijeenkomst is in Restaurant Het Ambacht, Burg. Falkenaweg 56, Heerenveen. Vanaf 19.30 uur inloop, toegang en koffie gratis. Aanmelden is niet beslist nodig maar wel fijn: graag per mail op post@hhuitvaart.nl