Minder WW in zorg en welzijn Friesland

SURHUISTERVEEN - De WW daalde in Friesland in februari naar 18.771 uitkeringen. Vooral de zorgsector telde minder WW-uitkeringen.

Met het herstel van de werkgelegenheid nemen ook de kansen op werk er weer toe. Eind februari telde Friesland 18.771 WW-uitkeringen. Dat is 5,6% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in februari af met 116 uitkeringen (-0,6%). Met de afname van de WW in februari zet in Friesland de dalende lijn in de WW-ontwikkeling door die begin vorig jaar werd ingezet. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 13,6% (2.928) minder WW-uitkeringen. Zorg en welzijn sterkste daling Vooral de zorgsector droeg in februari bij aan de afname van de WW in Friesland. Het aantal WW-uitkeringen daalde in deze sector met 2,4% naar 2.998. Een jaar geleden telde de zorgsector nog 3.433 WW-uitkeringen (in de bijlage de cijfers per maand vanaf 2015). In 2014 en 2015 kwamen vooral veel helpenden thuiszorg, verzorgenden en woonbegeleiders in de WW terecht. Vanaf 2016 was er weer sprake van een sterke afname van de instroom in de WW. Vooral leidsters kinderopvang, woonbegeleiders en verzorgende individuele gezondheidszorg kwamen het afgelopen jaar minder vaak in de WW terecht. Banenherstel  in de zorg De daling van de WW in de zorgsector laat zien dat de sector weer in wat rustiger vaarwater is terecht gekomen. De afgelopen jaren kromp het aantal banen er als gevolg van maatregelen om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Op dit moment lijkt het grootste effect daarvan achter de rug. Voor de komende jaren wordt weer groei verwacht, hoewel de mate waarin dit gebeurt sterk afhankelijk blijft van de op macroniveau beschikbaar gestelde financiële middelen. De sterkste groei wordt verwacht in de thuiszorg en de huisartsenpraktijken. Met het herstel van de werkgelegenheid nemen ook de kansen op werk toe. Vacatures zijn weer vaker moeilijk vervulbaar, bijvoorbeeld voor verzorgenden individuele gezondheidszorg en mbo- en hbo-verpleegkundigen. Ook medisch-technische beroepen, zoals audicien/opticien, bieden voldoende tot goede kansen op werk. Voor kansrijke beroepen is vaak wel een specifieke opleiding vereist. Op de lagere niveaus zijn de kansen nog steeds minder goed, al neemt ook daar het aantal vacatures toe. Zie de Factsheet arbeidsmarkt Zorg voor een compleet beeld over de ontwikkeling en omvang van de werkgelegenheid. Opleiding richting kansberoep Wie een zorgberoep[1] in de langdurige zorg heeft gehad en vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering ontvangt, kan een scholingsvoucher aanvragen bij UWV. Met die scholingsvoucher kan een opleiding gevolgd worden in de richting van een kansberoep. De scholingsvoucher is ook in te zetten om binnen de zorgsector bij te scholen naar een hoger niveau. In dit kader biedt UWV samen met Friese Poort en Medical Group werkzoekenden uit de doelgroep een traject mét baangarantie aan waarbij zij worden opgeleid tot verzorgende IG. Vrijwel overal lichte daling In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind februari uit op 415.801. Dat is 4,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 418.709. De daling van de WW is in vrijwel alle regio’s zichtbaar. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 0,7% (-2.908). Een jaar eerder telde Nederland nog 469.852 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 11,5% (-53.372).