FOTO’S | Cultuursector roept op tot verbinding en samenwerking

HEERENVEEN - Meer dan honderd betrokkenen uit de cultuurwereld uit de hele gemeente Heerenveen hebben op een bijeenkomst in het Abe Lenstra stadion woensdagavond vooral opgeroepen tot meer samenwerking en verbinding.

Ook betere promotie en meer zichtbaarheid bleek bij de door de gemeente Heerenveen gehouden bijeenkomst een grote wens, evenals onderhoud van monumenten. Terwijl de Friese cultuur eveneens behouden moet blijven. In de inspirerende en bij vlagen kritische bijeenkomst was de cultuurwereld het er over eens dat er nog veel te winnen valt voor wat betreft festiviteiten en evenementen. Zo was er bijvoorbeeld de oproep om net als in steden ook in Heerenveen een groot klassiek concert te houden inclusief orkest. Daarnaast werd opgeroepen om jeugd van kleins af aan actief bij de cultuurwereld te betrekken en onder andere een cultuurcentrum te creëren. Dat moet zowel een fysieke plek worden voor kunstenaars, als een informatieplatform voor inwoners en toeristen. Terwijl ook de media het verzoek kregen meer aandacht te besteden aan cultuur. De bijeenkomst vond plaats in het kader van het nieuwe cultuurbeleid dat de gemeente Heerenveen ontwikkelt voor de periode 2017-2021. Op basis van de wensen van de cultuurwereld en met advies van extern adviseur Ebrien den Engelsman wordt het beleid samengesteld. De weg naar de besluitvorming zelf is overigens kort. De plannen worden eerdaags op ambtelijk niveau besproken. Dan komt het in november aan bod bij de raadscommissie. Terwijl de raad er in december een besluit over neemt. Voordat het uiteindelijke besluit naar de raad gaat, hoopt de cultuurbranche er nog inzage en eventueel inspraak op te kunnen krijgen. Wethouder Hans Broekhuizen van cultuur kon daar tijdens de bijeenkomst echter geen uitsluitstel over geven. Broekhuizen liet weten blij te zijn dat er zowel kleinere podia en bijvoorbeeld koren, maar ook professionals in de zaal zaten. ,,Je ziet aan de opkomst dat het onderwerp leeft. Alles wat op tafel komt wordt meegenomen in het advies. Het is ook belangrijk om te horen wat de branche vindt en voelt. Wij gaan vervolgens kijken of het haalbaar is om adviezen over te nemen.” Een van de speerpunten in het huidige beleid is de combinatiefunctionaris die op scholen cultuur onder de aandacht brengt. Ook Ateliers Majeur speelt een prominente rol om jeugd te bereiken. ,,De vraag ligt op tafel om hier mee door te gaan of het anders te doen. Het zou mij verbazen als de cultuurbranche iets anders wil”, zegt Broekhuizen, die in elk geval in zegt te zetten op een grote rol voor cultuur. ,,Cultuur is scheppend, je kunt mensen er mee raken en het brengt plezier. Vandaar dat ik het belangrijk vindt dat kinderen al vroeg met cultuur in aanraking komen.” Overigens opende Broekhuizen de avond met een cultuurquiz over de gemeente Heerenveen. In een shootout was het Froukje Swart van Ateliers Majeur die Clemens Onland van de Big Band Heerenveen versloeg. Zij schatte dat Heerenveen jaarlijks 400.000 euro uittrekt voor cultuur. Onland schatte dat bedrag op 300.000 euro. Het daadwerkelijke bedrag is 3,2 miljoen euro. Of dat op termijn hoger of lager wordt, kon Broekhuizen niet aangeven.

Vervolgtraject

Bij de bijeenkomst gingen de aanwezigen ook in groepen aan de slag met vragen als wat is absoluut wenselijk, zou mooi zijn en wat is niet wenselijk. Bij dat laatste kwam onder andere naar voren dat er niet minder, maar meer geld naar cultuur moet. Den Engelsman, kunsthistoricus en directeur van de Kunstraad Groningen, gaat nu de adviezen verzamelen en naast haar eigen bevindingen leggen. Die deed zij onder andere op door gesprekken en het bezoeken van diverse plaatsen in de gemeente Heerenveen. Zij was eerder bijvoorbeeld ook al betrokken bij de cultuurraad in De Fryske Marren. Dat heeft onder andere geleid tot een cultuurplatform. Den Engelsman: ,,Er is veel te zien en te doen. Er is ook goede samenwerking. Maar er kan in mijn ogen meer gebeuren. Vooral wat betreft zichtbaarheid. Je mag best laten zien wat je doet, vooral omdat er in de gemeente Heerenveen veel mooie activiteiten zijn.” (Tekst en foto's Jitze Hooghiemstra/HoogMedia)