Bijeenkomst gaswinning voor ondernemers vervalt

HEERENVEEN -  De eerder aangekondigde bijeenkomst voor ondernemers van IBF/De Kavels in Heerenveen over gaswinning  vervalt.

Uit gesprekken met vertegenwoordigers bleek dat er geen behoefte is aan een speciale bijeenkomst. Op donderdag 23 februari is iedereen die meer wil weten over dit onderwerp van harte welkom voor een inloopbijeenkomst tussen 17.00 en 21.00 uur in Fean Plaza. Vertegenwoordigers van de gemeente, Vermilion, Staatstoezicht op de Mijnen en de Commissie bodemdaling Fryslân zijn in ieder geval bij deze bijeenkomst aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zijn aanwezig om mee in gesprek te gaan.