Lezing van filosoof Sybe Schaap

HEERENVEEN - Het Filosofisch Café aan de Herenwal in Heerenveen organiseert op woensdagavond 12 april een lezing van filosoof Sybe Schaap. Hij zal spreken over het onderwerp ,Rechtstaat in verval.'

Sybe Schaap studeerde aan de Hogere Landbouwschool (in 1967 afgestudeerd) en later sociale wetenschappen aan de Vrije Universiteit (in 1973 afgestudeerd). Hij promoveerde tot doctor in de filosofie in 1993. Hij is politiek actief sinds 1980 aanvankelijk voor D66 en later voor de VVD. Hij is jarenlang dijkgraaf van verschillende waterschappen geweest en onder meer voorzitter van de Unie van Waterschappen.  Hij vervulde een gastdocentschap in de filosofie aan de Universiteit van Praag en is momenteel hoogleraar in Delft en Wageningen. Van zijn hand zijn een aantal publicties waaronder: Het rancuneuze gif, de opmars van het onbehagen (2012). Sinds 2007 heeft Sybe Schaap zitting in de Eerste Kamer voor de VVD.  Over het Filosofisch Café Sinds het seizoen 2014 - 2015 wordt er in het Odd Fellow-huis aan de Herenwal 10 in Heerenveen van tijd tot tijd een Filosofisch Café georganiseerd. Na een lezing over een filosofisch onderwerp volgt na de pauze een discussie. De bijeenkomsten beginnen doorgaans om 20.00 uur en zijn om 22.00 afgelopen. De bijeenkomsten zijn zowel voor leden als voor niet-leden. Informatie is te vinden op www.filosofischcafeheerenveen.nl