Opsterland wil gesprek met 'dissidente gemeenten' over Caparis

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland wil nog deze maand een informatiebijeenkomst voor alle betrokken gemeenteraden over het conflict bij Caparis.

Zoals eerder gemeld hebben de vier gemeenten Leeuwarden, Oost- enWeststellingwerf en Achtkarspelen besloten om hun burgers die bij de Sociale Werkvoorziening Caparis in het groen werken zelf in dienst te nemen. De andere vier Friese gemeenten van de gemeenschappelijke regeling Caparis (Smallingerland, Opsterland, Heerenveen en Tytsjerksteradiel) zijn het niet eens met dat besluit, dat hen volledig heeft verrast. Volgens Opsterland zorgt het besluit van de eerste vier en de manier waarop dat is genomen voor onduidelijkheid en onrust over het proces van herstructurering bij Caparis. Opsterland wil dan ook dat de Raad van Commissarissen van Caparis op korte termijn, in elk geval voor 1 april, voor de acht betrokken gemeenteraden een informatiebijeenkomst houdt over de ontstane situatie en de gevolgen daarvan. Daarbij dienen aan de orde te komen de reden en achtergrond van het overnemen van SW medewerkers door de vier gemeenten, het standpunt van de ondernemeningsraad van Caparis daarover, inzicht in het proces dat tot het besluit heeft geleid en inzicht in de kosten en de manier waarop die over de partijen wordt verdeeld. Opsterland wil niet alleen een uitleg, maar er moet ook voldoende ruimte zijn om met elkaar van gedachten te wisselen. Lees ook: Samenwerking gemeenten in Caparis neemt onverwachte wending